Quảng Nam: Lan tỏa tinh thần đoàn kết sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân

(Mặt trận) - Sáng 22/8, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam Lê Thái Bình chủ trì tọa đàm phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế" trên địa bàn tỉnh.

Hậu Giang phát động chương trình xây dựng 1.400 căn nhà “Đại đoàn kết”

Trà Vinh: Triển khai công tác tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Mặt trận các cấp

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thái Bình phát biểu đề dẫn tọa đàm. Ảnh: ĐÔNG ANH  

Sau thời gian thí điểm (từ 2018 - 2020), Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 84 ngày 16/5/2022 về triển khai phong trào thi đua đoàn kết sáng tạo. Phong trào nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Thực hiện Hướng dẫn 84, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên ban hành Kế hoạch số 179 ngày 6/9/2022 triển khai thực hiện phong trào "Đoàn kết sáng tạo" trên địa bàn tỉnh.

Từ đó đến nay, phong trào từng bước triển khai ở các địa phương, đơn vị. Một số Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện đã tổ chức tập huấn, hiệp thương phân công trách nhiệm cho từng tổ chức thành viên; tổ chức tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm việc thực hiện điểm phong trào.

Một số địa phương triển khai phong trào "Đoàn kết sáng tạo" gắn thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", tiêu biểu như mô hình “Tuyến đường tự quản gắn cơ sở thờ tự các tôn giáo” của Phú Ninh; mô hình “Vườn ươm nông thôn mới” của Điện Bàn...

Hội Nông dân các cấp trên toàn tỉnh chủ động thực hiện phong trào "Đoàn kết sáng tạo" gắn với phong trào của hội thông qua các chương trình hỗ trợ vốn, khoa học kỹ thuật, trợ giúp pháp lý và các dịch vụ khác để phát triển các mô hình kinh tế tập thể.

Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ đã duy trì và nhân rộng nhiều mô hình như “Một ngày vì phụ nữ nghèo”, "Bữa cơm từ thiện”, “Tủ áo tình thương”...; đồng thời ra mắt nhiều mô hình mới qua đó kết nối, vận động tiết kiệm hơn 2,8 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ phụ nữ nghèo, trẻ em mồ côi, khó khăn tại cơ sở.

Quang cảnh Toạ đàm 

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thái Bình cho biết, phong trào "Đoàn kết sáng tạo" đã tạo động lực mạnh mẽ để các tầng lớp nhân dân phát huy khả năng sáng tạo, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên trên địa bàn tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện phong trào; cùng với phong trào khởi nghiệp của tỉnh đã tạo động lực và lan tỏa tinh thần đoàn kết sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân.

Tại tọa đàm, đại diện Mặt trận các địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội chia sẻ nhiều kết quả, cách làm hay trong triển khai phong trào "Đoàn kết sáng tạo"; đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào trong thời gian tới.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản