Tin mới

Quảng Nam: Triển khai xây dựng mô hình điểm “Tôn giáo chung tay bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp”

(Mặt trận) - Trong 02 ngày (22 và 23/6/2022), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường (Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh) và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình và thành phố Hội An tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường và triển khai mô hình “Tôn giáo chung tay xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp”. Ông Nguyễn Phi Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và ông Nguyễn Văn An - Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh tham dự hội nghị và trực tiếp triển khai các nội dung về bảo vệ môi trường tại các địa phương.

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân - kiều bào năm 2023

Trà Vinh: Tổng kết công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bình Thuận ký kết giao ước thi đua năm 2024

Quang cảnh hội nghị tại huyện Thăng Bình 

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận trong công tác tôn giáo, thực hiện Chương trình phối hợp giữa BTT Ủy ban MTTQ Việt nam tỉnh với Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh về tham gia bảo vệ mội trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và Chương trình phối hợp số 04/CTPH-MTTQ-STNMT ngày 09/8/2021 giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025; hưởng ứng Tháng hành động “Vì môi trường” năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì triển khai thực hiện mô hình “Tôn giáo chung tay xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp” nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường trong sinh hoạt hàng ngày tại hộ gia đình, cộng đồng dân cư, cơ sở thờ tự tôn giáo. Hướng dẫn và hỗ trợ các tôn giáo đồng hành vận động gia đình tín đồ tham gia chỉnh trang khuôn viên nhà vườn, trồng cây tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, môi trường thông thoáng, góp phần thực hiện có hiệu quả tiêu chí môi trường trong xây dụng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Ông Nguyễn Phi Hùng - Phó Chủ tịch TT UBMTTQVN tỉnh phát biểu tại hội nghị (Hội An) 

Mô hình được xây dựng từ tháng 6/2022 - 6/2024 tại Hội thánh Truyền giáo Cao Đài Quảng Nam (phường Tân An thành phố Hội An) và Chùa Phước Quang (xã Bình Phú, huyện Thăng Bình) với 05 hoạt động trọng tâm: tổ chức hội nghị tuyên tuyền; tuyên truyền trực quan; vận động ký cam kết; hiệp thương với các tổ chức thành viên tổ chức các hoạt động hỗ trợ và hướng dẫn thực hiện mô hình và công tác sơ kết (dịp Ngày hội đoàn kết 2022) và tổng kết mô hình vào năm 2024.

Xác định trách nhiệm chủ trì, hiệp thương giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã với các tổ chức thành viên có liên quan tham gia hỗ trợ gia đình đoàn viên, hội viên, gia đình tín đồ các tôn giáo thực hiện mô hình hiệu quả. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ trì soạn thảo mẫu cam kết, tùy vào điều kiện thực tế, các địa phương thực hiện mô hình điểm tuyên truyền vận động hộ gia đình, cộng đồng dân cư và cơ sở thờ tự các tôn giáo cam kết chung tay bảo vệ môi trường “xanh-sạch-đẹp”.

Theo đó, hộ gia đình cam kết: chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, hương ước thôn, khối phố về bảo vệ môi trường; thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, thu gom và chuyển rác thải sinh hoạt đã được phân loại đến nơi quy định; xử lý và xả nước thải sinh hoạt đúng nơi quy định; không để vật nuôi gây mất vệ sinh trong khu dân cư; chi trả kinh phí dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải theo đúng quy định pháp luật; tích cực tham gia hoạt động bảo vệ môi trường tại cộng đồng dân cư; trong nhà, ngoài ngõ luôn được quét dọn sạch sẽ; khuôn viên nhà ở được chỉnh trang theo hướng xanh- sạch- đẹp.

Đối với cộng đồng dân cư: tham gia sửa đổi, bổ sung nội dung bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu vào hương ước, quy ước thôn, khối phố; cụm dân cư có địa điểm lưu giữ tạm thời chất thải rắn sinh hoạt bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường trước khi vận chuyển đến địa điểm xử lý theo quy định.

Định kỳ (tuần/tháng), Ban CTMT chủ trì hiệp thương phân công các đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên tham gia dọn vệ sinh, phân loại rác thải, nhất là nơi công cộng, địa điểm tập kết rác thải sinh hoạt...Tuyên truyền, hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và giám sát kết quả thực hiện của hộ gia đình, cá nhân. Xây dựng cộng đồng dân cư  xanh - sạch - đẹp, đạt chuẩn nông thôn mới, đô thị văn minh. Đối với cơ sở thờ tự các tôn giáo: tuyên truyền, vận động gia đình tín đồ tham gia chỉnh trang khuôn viên nhà ở, thực hiện tốt các hoạt động chung tay bảo vệ môi trường. Khuôn viên cơ sở thờ tự xanh - sạch - đẹp, phù hợp với kiến trúc, mỹ quan tại địa phương. Từng bước tuyên truyền, vận động gia đình tín đồ thay đổi thói quen, tập quán việc mai táng sang hỏa táng bảo đảm vệ sinh môi trường.

Đại diện chức sắc Họ đạo cao đài truyền giáo Hội An, gia đình tín hữu và Trưởng Ban CTMT ở phường Tân An ký cam kết
Đại diện Chùa Phước Quang, gia đình tín hữu và Trưởng Ban CTMT khu dân cư Phước Hà xã Bình Phú ký cam kết

Được biết, trước đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Hội đồng tư vấn Tôn giáo - Dân tộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trực tiếp khảo sát, làm việc với lãnh đạo phường Tân An, thành phố Hội An và xã Bình Phú, huyện Thăng Bình; thăm cơ sở tôn giáo và một số gia đình tín hữu tôn giáo. Từ kết quả khảo sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ phối hợp với Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh thực hiện các hoạt động tiếp theo tại các điểm chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản