Tin mới

Quảng Nam: Vận động hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân TP HCM

(Mặt trận) -Chiều 27/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã tổ chức buổi hội nghị vận động ủng hộ lương thực, thực phẩm giúp đỡ người dân TP Hồ Chí Minh (HCM) gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Trà Vinh: Tổng kết công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bình Thuận ký kết giao ước thi đua năm 2024

Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Khánh Hòa: Ký kết giao ước thi đua năm 2024

 Hội nghị triển khai vận động ủng hộ nhu yếu phẩm giúp đỡ nhân dân TP HCM

Theo đó, Ủy ban  MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam và MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân địa phương tham gia ủng hộ lương thực, thực phẩm; các hợp tác xã của địa phương tham gia ủng hộ các sản phẩm (OCOP) hoặc ưu tiên cung cấp các sản phẩm OCOP của mình thông qua hợp đồng mua bán sản phẩm từ nguồn kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương hoặc tỉnh. Thời gian vận động từ ngày 28/7 đến 31/7/2021, tập kết hàng hóa vào ngày 1/8/2021.

 Quảng Nam vận chuyển thực phẩm ủng hộ cho nhân dân TP HCM.

Ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam cho biết, việc tổ chức vận động ủng hộ lương thực, thực phẩm phải đảm bảo tinh thần tự nguyện, kịp thời; công tác quản lý, vận chuyển phải an toàn để sử dụng hiệu quả.

“Việc làm này rất có ý nghĩa và thiết thực, nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của nhân dân Quảng Nam tham gia giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với nhân dân TP HCM do ảnh hưởng dịch Covid-19 , góp phần khống chế, kiểm soát dịch bệnh và phát triển kinh tế, xã hội”, ông Ca nói.

TẤN THÀNH - CHÍ ĐẠI

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản