Tin mới

Quảng Ngãi: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Ba Tơ lần thứ XII

(Mặt trận) -Ngày 11/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Tơ tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Dự đại hội có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi Bùi Đức Thọ; lãnh đạo huyện Ba Tơ cùng 126 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong huyện.

Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa họp báo về Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bắc Giang đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát

Khởi công công trình chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị

 Các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Tơ khoá XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Tơ đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra. Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp trên địa bàn huyện đã triển khai đồng bộ, có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Ba Tơ chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Ba Tơ chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

Trong 5 năm qua, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện đã vận động nhân dân hiến gần 9.000 m2 đất, đóng góp hơn 7,5 tỷ đồng và hơn 26,8 nghìn ngày công để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình công cộng, làm điện thắp sáng đường quê, kênh mương nội đồng. Mặt trận các cấp đã xây dựng 56 mô hình, duy trì hơn 350 mô hình ở cộng đồng dân cư, thôn, tổ dân phố; triển khai có hiệu quả 20 phong trào giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc dân tộc, an ninh trật tự, an toàn xã hội góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa huyện. 

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp đã vận động, tiếp nhận hơn 1,66 tỷ đồng vào Quỹ “Vì người nghèo”. Từ đó, đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 17 nhà đại đoàn kết, tặng gần 4.000 suất quà cho người nghèo. 

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi Bùi Đức Thọ đánh giá cao những kết quả mà Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Tơ đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị trong thời gian đến, MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện cần tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm, tuyên truyền nhân dân theo hướng toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; kịp thời củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ hoạt động chuyên trách của Mặt trận các cấp; coi trọng việc nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo góp phần hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ đề ra. 

Nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tập trung thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra. Trong đó, hằng năm, mỗi khu dân cư có ít nhất 1 công trình, phần việc tiêu biểu; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ hỗ trợ xây mới ít nhất 15 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; hằng năm, MTTQ các cấp thực hiện ít nhất 2 chương trình, nội dung giám sát, phản biện... 

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, đại hội đã hiệp thương cử ra 61 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Tơ nhiệm kỳ 2024 - 2029 và 19 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh. Ông Sla Ven Côn tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Tơ.

Theo Báo Quảng Ngãi

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản