Tin mới

Quảng Ngãi: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Nam huyện Lý Sơn lần thứ VII

(Mặt trận) -Ngày 19/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lý Sơn tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Dự đại hội có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Đức Thọ; lãnh đạo huyện Lý Sơn cùng 93 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong huyện.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Thái Nguyên: Duyệt nội dung, chương trình Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XVI

Gia Lai: Huy động trên 23 tỷ đồng chăm lo cho người nghèo năm 2024

 Các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lý Sơn khoá VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029 ra mắt đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra. Mặt trận và các tổ chức thành viên trong huyện đã triển khai đồng bộ, có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Lý Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Lý Sơn chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

Trong 5 năm qua, MTTQ Việt Nam huyện Lý Sơn đã phối hợp vận động Quỹ “Vì người nghèo” hơn 6,1 tỷ đồng để xây dựng và sửa chữa 66 nhà đại đoàn kết cho người nghèo, tặng quà cho 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo nhân dịp tết Nguyên đán. Đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 222 hộ, chiếm 6,5%, đảm bảo chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Công tác đền ơn đáp nghĩa được các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện tích cực tham gia hưởng ứng, trong nhiệm kỳ qua, đã hỗ trợ xây mới 15 nhà và sửa chữa 16 nhà tình nghĩa với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. 

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Đức Thọ biểu dương những kết quả mà Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lý Sơn đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị trong thời gian đến, MTTQ Việt Nam huyện cần tiếp tục bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm, tuyên truyền nhân dân theo hướng toàn dân, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội; kịp thời củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ hoạt động chuyên trách của Mặt trận các cấp... 

Nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tập trung thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra. Trong đó, hằng năm, mỗi khu dân cư có ít nhất 1 công trình, phần việc tiêu biểu, điển hình; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ hỗ trợ xây mới ít nhất 20 nhà và sửa chữa 10 nhà ở hộ nghèo... 

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, đại hội đã hiệp thương cử ra 49 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lý Sơn, nhiệm kỳ 2024 - 2029 và 6 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh. Ông Đặng Tấn Thành tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lý Sơn khoá VII.

Nhân dịp đại hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trao số tiền 300 triệu đồng từ nguồn tài trợ của doanh nghiệp để hỗ trợ xây dựng 4 nhà đại đoàn kết cho người dân huyện Lý Sơn.

H.THU- N.SƠN

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản