Tin mới

Quảng Ngãi: Nâng cao chất lượng cán bộ Mặt trận cơ sở

(Mặt trận) -Những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Quảng Ngãi đã quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. 

Thừa Thiên Huế: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Lộc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bắc Kạn: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chợ Đồn, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Thành phố Hà Nội: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029

Phát huy vai trò cán bộ Mặt trận

Thôn Phước Lộc Tây, xã Tịnh Sơn (Sơn Tịnh) ngày càng khởi sắc. Đường giao thông trên địa bàn thôn sạch đẹp, thoáng đãng. Đời sống của người dân được cải thiện đáng kể. Người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chăm lo phát triển kinh tế gia đình. Có được kết quả trên là nhờ sự đồng lòng, chung sức của chính quyền và nhân dân địa phương. Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Phước Lộc Tây Lê Trung Thiện chia sẻ, ban công tác Mặt trận thôn tích cực cùng với cấp ủy, chính quyền, hội, đoàn thể ở địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân hăng hái tham gia xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế -  xã hội. 

Nhờ huy động được sức dân, đường giao thông ở thôn Phước Lộc Tây, xã Tịnh Sơn (Sơn Tịnh) được xây dựng xanh, sạch, đẹp.

Những năm gần đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sơn Tịnh chú trọng đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chú trọng bồi dưỡng, tạo điều kiện để cán bộ trẻ phát huy năng lực.

“Với nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, làm cơ sở vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đòi hỏi hệ thống MTTQ các cấp, nhất là cán bộ Mặt trận cơ sở phải tiếp tục đổi mới về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động. Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy đảng trong việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ chuyên trách có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, uy tín, tâm huyết, phù hợp với yêu cầu vận động quần chúng trong tình hình mới".

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh VÕ THANH AN

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tịnh Sơn Nguyễn Đức Nở là một trong những cán bộ trẻ mang đến "làn gió mới" cho công tác Mặt trận tại cơ sở.  Anh Nở cho hay, để đưa phong trào, các cuộc vận động đi vào đời sống, cán bộ Mặt trận phải có năng lực, nhiệt tình, bám cơ sở để tuyên truyền, vận động. Có như vậy, người dân mới tin tưởng và thực hiện tốt các chủ trương. Cũng nhờ đó, người dân xã Tịnh Sơn sẵn sàng hiến hơn 1.100m2 đất, 500 cây cối, đóng góp 500 ngày công và trên 3 tỷ đồng để xây dựng hơn 11km đường giao thông nông thôn; vận động xã hội hóa trên 7 tỷ đồng để xây dựng trường học, nhà truyền thống thôn...

Thiết thực hướng các hoạt động về cơ sở, ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh luôn chú trọng công tác kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng, năng lực hoạt động. Các địa phương duy trì các buổi giao ban quý giữa lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền với bí thư chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận để kịp thời trao đổi thông tin hai chiều.

Qua đó, cán bộ Mặt trận nắm bắt các hoạt động, phong trào, trực tiếp tuyên truyền, vận động người dân; tích cực huy động mọi nguồn lực và huy động sức dân xây dựng hạ tầng, phát triển kinh tế, thực hiện nếp sống mới...

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Xác định công tác cán bộ là khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả hoạt động, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; đồng thời thực hiện mô hình ủy viên ban thường vụ, trưởng ban dân vận ở cấp tỉnh và 13 huyện, thị xã, thành phố là chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp.

Hằng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và tổ chức chính trị - xã hội tổ chức các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, giúp cán bộ Mặt trận cơ sở hiểu thêm về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò, quyền, trách nhiệm, tổ chức và hoạt động của MTTQ hiện nay. Đồng thời, MTTQ các cấp trong tỉnh chú trọng củng cố và phát huy hoạt động của hội đồng tư vấn, ban tư vấn và lực lượng cộng tác viên trong việc tham gia, nghiên cứu các chính sách, chương trình, đề án của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và góp ý vào các dự thảo nghị quyết, đề án của tỉnh; đề xuất, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Mặt trận đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai chương trình giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện chuyên đề học Bác năm 2022; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho cộng đồng...

T.A

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản