Quảng Ngãi: Sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác năm 2022

(Mặt trận) -Chiều 7/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị Sơ kết Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh năm 2022.

TP Cần Thơ: Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

TP Đà Nẵng: Nâng cao nhận thức cho cán bộ Mặt trận các cấp thành phố về công tác biển, đảo

Bắc Giang: Trao nhà “Đại đoàn kết” cho thương binh Vũ Văn Toàn

 Quang cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có ông Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi; ông Nguyễn Cao Phúc, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi, ông Võ Thanh An, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi; ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng các lãnh đạo Sở ban ngành tỉnh Quảng Ngãi.

Trong năm 2022, Thường trực HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phối hợp theo Quy chế đã được ký kết. Trong đó, tích cực phối hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; trong công tác xây dựng pháp luật; công tác tiếp xúc cử tri, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác giám sát và phản biện xã hội... Thông qua hoạt động phối hợp công tác giữa các bên đã có tác dụng thiết thực trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan nói riêng và của hệ thống chính trị trong tỉnh nói chung. Qua đó, góp phần vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Bên cạnh những mặt làm được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: việc đăng ký nội dung trình các kỳ họp HDND của một số cơ quan chuyên môn đôi lúc chưa đảm bảo; công tác giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri của các sở, ngành và địa phương còn chậm, có nội dung chưa được giải quyết thỏa đáng theo kiến nghị của cử tri quan tâm; trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, còn tồn tại các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi Đặng Ngọc Huy đã yêu cầu trong thời gian tới, 4 cơ quan cần tăng cường tính chủ động của từng cơ quan để thực hiện công tác phối hợp tốt hơn. Nghiên cứu để tham gia ý kiến vào các Luật của Quốc hội, các Nghị quyết HĐND, các Chương trình hoạt động trong các lĩnh vực của tỉnh; tăng cường chức năng phản biện của Mặt trận, tập trung giải quyết tốt các kiến nghị, kết luận sau giám sát.

Đồng thời, ông Đặng Ngọc Huy cũng yêu cầu phối hợp chặt chẽ và hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, tăng cường trách nhiệm, có cơ chế trao đổi thông tin trong việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tiếp tục phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Nghị quyết HĐND tỉnh, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thường xuyên trao đổi thông tin giữa các bên, tăng cường tính chủ động và thực hiện tốt các nhiệm vụ của từng cơ quan trong nội dung phối hợp.

NHẬT SƠN

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản