Tin mới

Quảng Ngãi: Tất cả cho một kỳ bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp thành công tốt đẹp

(Mặt trận) - Tỉnh Quảng Ngãi đang tích cực triển khai các công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021–2026. Ông Võ Thanh An, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trao đổi với báo chí về nội dung này.

Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường tại Chương trình gặp mặt, tri ân Chiến sĩ Điện Biên Phủ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sơn La gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến (trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ)

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

Quang cảnh Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 tại tỉnh Quảng Ngãi. 

PV: Thưa ông, đến nay chúng ta đã làm được gì cho kỳ bầu cử sắp đến?

Ông Võ Thanh An: Tại Quảng Ngãi đến nay, các cấp Mặt trận đã tổ chức xong Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND. Cùng với đó đã tổ chức nhiều cuộc họp hướng dẫn các cơ quan, đơn vị giới thiệu người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị cũng đã thực hiện việc giới thiệu người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND.

Quy trình giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được tiến hành chặt chẽ, dân chủ, đúng quy định, nhất là hội nghị cử tri nơi công tác để lấy ý kiến của cử tri đối với người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND. Trên cơ sở đó, Mặt trận đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Đối với ĐBQH của tỉnh Quảng Ngãi, trong nhiệm kỳ này có 7 đại biểu được bầu và 14 đại biểu được giới thiệu (trong đó 11 người do địa phương giới thiệu và 3 người do Trung ương giới thiệu). Qua các bước hiệp thương đến nay đã lập danh sách sơ bộ 11 đại biểu, đảm bảo đúng theo cơ cấu, thành phần, số lượng mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phân bổ. Trong tổng số người được giới thiệu ứng cử có cơ cấu kết hợp như sau: Nữ: 6; trẻ tuổi: 3; ngoài Đảng: 1; dân tộc thiểu số: 4 (2 dân tộc Hre, 2 dân tộc Cor).

Đối với đại biểu HĐND tỉnh: Đại biểu được bầu là 53 đại biểu và qua các bước hiệp thương, đến nay Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã lập danh sách sơ bộ đối với 97 đại biểu được giới thiệu. Trong tổng số người được giới thiệu ứng cử có cơ cấu kết hợp như sau: Nữ: 40 người; trẻ: 25 người; Dân tộc thiểu số: 11 người (8 Hre, 3 Cor); ngoài Đảng: 14 người; tái cử: 22 người. Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện là 745 người; cấp xã là 7.125 người. Nhìn chung đảm bảo cơ cấu kết hợp (nữ, trẻ, ngoài Đảng, dân tộc, tái cử). Chỉ có 1 trường hợp tự ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện.

Mặt trận các cấp đã triển khai, hướng dẫn việc tổ chức Hội nghị cử tri nơi cư trú để lấy ý kiến nhận xét đối với người ứng cử.   Ngoài ra, Mặt trận đã phối hợp thành lập và đưa vào hoạt động các tổ chức phụ trách bầu cử của địa phương theo đúng luật định; tập trung thực hiện đợt 1 kiểm tra, giám sát công tác bầu cử theo đúng kế hoạch (3 đợt) và đã phối hợp thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử.

Kỳ bầu cử lần này diễn ra trong thời điểm cả nước chống dịch Covid-19, vậy chúng ta chuẩn bị công tác này như thế nào?

Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, từ trước Tết Nguyên đán Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ động trong công tác phòng chống dịch.

Cụ thể, hiệp thương lần thứ nhất diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 03/02/2021 đến ngày 17/02/2021, tức là ngày 22/12 đến ngày 06/1 âm lịch. Đây là khoảng thời gian trước, trong và sau Tết nên dễ có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, đến nay tỉnh Quảng Ngãi chưa có ca mắc nào. Tuy vậy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cũng đã chủ động trong công tác phòng, chống dịch. Ví dụ như Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khi ban hành giấy mời đều yêu cầu các đại biểu tham dự các Hội nghị hiệp thương, hay các cuộc họp liên quan đều phải thực hiện việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn; Kết hợp cùng các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch khác theo đúng quy định.

Ông cho biết những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới mà MTTQ Việt Nam các cấp sẽ triển khai để góp phần vào thành công của kỳ bầu cử lần này.

Trong thời gian đến, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp sẽ tập trung tổ chức thực hiện Hội nghị cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là bước hiệp thương quan trọng, phát huy quyền dân chủ của các tầng lớp nhân dân trực tiếp tham gia vào quá trình hiệp thương xem xét, giới thiệu người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

Thực hiện tốt bước hiệp thương quan trọng này, làm cơ sở để Mặt trận chuẩn bị và tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn và được cử tri tín nhiệm giới thiệu ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

Sau Hội nghị cử tri nơi cư trú, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp sẽ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp.

Một hoạt động quan trọng nữa mà MTTQ Việt Nam các cấp phải tập trung thực hiện, đó là tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên vận động bầu cử. Đây là hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc cử tri hoặc thông qua phương tiện thông tin đại chúng để người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nhằm thực hiện trách nhiệm đại biểu nếu được bầu làm ĐBQH, đại biểu HĐND và trao đổi những vấn đề mà cử tri quan tâm; tạo điều kiện để cử tri tiếp xúc với người ứng cử, hiểu rõ hơn người ứng cử; trên cơ sở đó cân nhắc, lựa chọn, bầu những người đủ tiêu chuẩn làm ĐBQH, đại biểu HĐND.

Việc vận động bầu cử phải đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND ở đơn vị bầu cử nào thì thực hiện vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử đó. Các tổ chức phụ trách bầu cử và thành viên của các tổ chức này không được vận động cho người ứng cử.

Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đúng nội dung, tiến độ theo kế hoạch, trong đó tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; công tác vận động, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác. Có thể nói, MTTQ Việt Nam các cấp đã nỗ lực hết mình để góp phần tổ chức thành công tốt đẹp cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản