Tin mới

Quảng Ninh: Đánh giá bước đầu triển khai trang cộng đồng “Fanpage Facebook”

(Mặt trận) - Vừa qua, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh đã họp, đánh giá kết quả bước đầu triển khai Trang cộng đồng. Đồng chí Hoàng Đức Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự và chỉ đạo.

TX. Cai Lậy: Sẵn sàng cho Đại hội Mặt trận các cấp

Gia Lai: có 19 xã, phường đã hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2024-2029

MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Thành phố phát triển bền vững

 
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về củng cố, hoàn thiện các trang mạng xã hội của Mặt trận các cấp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 141/KH-MTTQ-BTT ngày 12/4/2022 nhằm chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị, thành phố trong tỉnh xây dựng “Trang cộng đồng”, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc trên nền tảng mạng xã hội.
Đến nay, toàn tỉnh đã có 13/13 địa phương triển khai thực hiện, đã có 116/177 xã, phường, thị trấn xây dựng và bước đầu phát huy hiệu quả hoạt động tuyên truyền của trang fanpape MTTQ ở cơ sở. Riêng Trang fanpage “Mặt trận Quảng Ninh” đã đăng tải hơn 500 tin, bài, ảnh với trên 240 người theo dõi thường xuyên và hơn 6.200 người tiếp cận trang.
Tại cuộc họp, các thành viên Tổ quản trị Fanpage đã tham gia ý kiến góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trang cộng đồng từ tỉnh đến cơ sở, đồng thời đưa ra một số vấn đề, vướng mắc cần tháo gỡ.
Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hoàng Đức Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh bước đầu ghi nhận những kết quả tích cực của Trang cộng đồng “Mặt trận Quảng Ninh” và của MTTQ các huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới Trang cộng đồng của MTTQ tỉnh cũng như các địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc viết, đăng tải, chia sẻ từ nguồn chính thống các tin, bài, ảnh phản ánh các hoạt động của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm; tăng cường tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động.
Đồng chí nhấn mạnh, trong tháng 6/2022, 100% các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh sẽ hoàn thành việc xây dựng và phát huy hiệu quả hoạt động tuyên truyền của các Trang cộng đồng, góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, chung sức xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại./.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản