Tin mới

Quảng Ninh: Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026

(Mặt trận) -Ngày 4/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất nhằm thỏa thuận cơ cấu thành phần số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

TP Hà Nội: Đại hội điểm MTTQ huyện Đan Phượng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029

Quảng Nam: Đại hội điểm MTTQ huyện Đại Lộc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh qua các khóa đã khẳng định rõ vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin, sự mong đợi của cử tri Quảng Ninh; không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đoàn kết, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của từng đại biểu, nắm sát tình hình cử tri, nhân dân để tổ chức hoạt động đạt nhiều kết quả, được Trung ương đánh giá có truyền thống đoàn kết, thống nhất rất cao.

 Ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử ĐBQH, HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất rất quan trọng, nhằm thỏa thuận và thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH của cơ quan, tổ chức, đơn vị, bảo đảm theo đúng quy định của luật.

Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, nhất là Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, các hướng dẫn của Trung ương để tiến hành thảo luận một cách trách nhiệm, dân chủ.

Trong đó, phải đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần Trung ương quy định; thực sự là các cá nhân tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, uy tín, trí tuệ, có quan điểm lập trường chính trị vững vàng; trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp; có trình độ chuyên môn, có năng lực, sức khỏe kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ của đại biểu và phải có sự liên hệ chặt chẽ, lắng nghe ý kiến của nhân dân, cử tri. Quá trình thực hiện phải phát huy tính dân chủ rộng rãi.

Biểu quyết tại hội nghị, 100% đại biểu đã thống nhất thông qua số lượng đại biểu phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV là 8 đại biểu. Trong đó, có 4 đại biểu cư trú và làm việc tại Quảng Ninh, 4 đại biểu do Trung ương giới thiệu. Về cơ cấu thành phần, cơ cấu giới thiệu ứng cử thống nhất theo dự kiến phân bổ do Thường trực HĐND tỉnh với đề xuất là 32 người, trong đó có 50% là nữ, đảm bảo tổng số đại biệu giới thiệu cả Trung ương và tỉnh là 36 người.

Thống nhất đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội với 4 đại biểu do Trung ương giới thiệu sẽ phân bổ 1 đại biểu thuộc ngành Than bởi lực lượng lao động ngành than chiếm tỷ trọng lớn trong lực lượng lao động trên địa bàn và đóng góp trên 50% thu ngân sách cho địa phương, đồng thời có ảnh hưởng lớn của gia đình người lao động ngành Than đến an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

NGỌC ANH

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản