Tin mới

Quảng Ninh: Phát huy vai trò MTTQ các cấp trong công tác bầu cử

(Mặt trận) -Với tinh thần trách nhiệm trong thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ được giao, ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Quảng Ninh đang tích cực triển khai các hoạt động chuẩn bị, nhằm góp phần bảo đảm cuộc bầu cử trên địa bàn được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật.

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân - kiều bào năm 2023

Trà Vinh: Tổng kết công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bình Thuận ký kết giao ước thi đua năm 2024

 Cán bộ MTTQ tỉnh Quảng Ninh kiểm tra danh sách, hồ sơ người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, xây dựng các kế hoạch công tác bầu cử cụ thể và chi tiết trong hệ thống Mặt trận. Trong đó, Ủy ban MTTQ tỉnh đã kịp thời ban hành 33 văn bản chỉ đạo, triển khai và hướng dẫn; tổ chức 3 hội nghị quán triệt, tập huấn nghiệp vụ về công tác bầu cử đến từng địa phương, xã, phường, thị trấn, từng cán bộ mặt trận, để nắm vững pháp luật bầu cử, nhất là những nội dung trong công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử. MTTQ tỉnh thường xuyên tuyên truyền, nắm bắt, giải đáp những vướng mắc ở khối mặt trận cơ sở để đảm bảo tổ chức thực hiện hiệu quả.

Để các bước bầu cử diễn ra đúng tiến độ, luật định, MTTQ các cấp tham gia phối hợp chặt chẽ với thường trực HĐND, UBND cùng cấp trong công tác rà soát số lượng đại biểu HĐND các cấp được bầu; chuẩn bị dự kiến, số lượng, thành phần, cơ cấu, nhân sự, đảm bảo hội nghị hiệp thương theo đúng quy định; thành lập các đơn vị bầu cử, các tổ bầu cử đảm bảo đúng tiến độ. Toàn tỉnh đã thành lập 3 đơn vị bầu cử ĐBQH, 21 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; 125 đơn vị bầu cử HĐND cấp huyện và 1.204 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã, cùng các ban bầu cử tương ứng. MTTQ các cấp tích cực phối hợp với UBND tỉnh trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư và rà soát các vụ việc có nguy cơ tiềm ẩn phức tạp để kịp thời giải quyết.

Cùng với nhiệm vụ tham gia, phối hợp trong công tác bầu cử, ban thường trực ủy ban MTTQ các cấp đã chủ động thực hiện các bước quy trình hiệp thương để lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp theo quy định, đồng thời phù hợp với yêu cầu công tác phòng, chống dịch. Đến nay, các hội nghị hiệp thương đều được tổ chức trước thời hạn so với quy định của Trung ương. Trong đó, hội nghị hiệp thương lần 1 toàn tỉnh hoàn thành trước ngày 9/2/2021; lần 2 xong trước 17/3/2021. Các hội nghị đều diễn ra với không khí dân chủ, thẳng thắn, tính xây dựng cao, tỷ lệ đại biểu triệu tập dự hội nghị đều đạt 95%.

Qua 2 hội nghị hiệp thương đã thảo luận và thỏa thuận thống nhất danh sách sơ bộ người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, đảm bảo cơ cấu, thành phần, nhất là tỷ lệ nữ, trẻ tuổi, ngoài Đảng. Trong đó danh sách sơ bộ 20 người ứng cử ĐBQH khóa XV của Quảng Ninh (4 người do Trung ương giới thiệu về; tỷ lệ nữ chiếm 37,5%; ngoài Đảng 18,8%; trẻ tuổi 18,8%; tôn giáo 18,8%). Danh sách sơ bộ 165 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV (nữ chiếm 54,5%; ngoài Đảng 26,7%; trẻ tuổi 49,1%; dân tộc thiểu số 22,4%). Danh sách sơ bộ 918 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện (nữ chiếm 46,5%; ngoài Đảng 14,6%; trẻ tuổi 46,6%; dân tộc thiểu số 19,9%); danh sách sơ bộ 8.385 người ứng cử HĐND cấp xã (nữ chiếm 45,2%; ngoài Đảng 27,6%; trẻ tuổi 47,4%; dân tộc thiểu số 20,7%).

Ủy ban MTTQ các cấp đang tích cực thực hiện các bước chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần 3. Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, cho biết: Từ nay đến ngày bầu cử, khối lượng công việc còn rất lớn. Trên cơ sở danh sách sơ bộ những người ứng cử đã được thông báo, ban thường trực ủy ban MTTQ cấp xã đang phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp, đảm bảo hoàn thành trước ngày 13/4/2021. Cũng trong thời gian này, các cơ quan chức năng phải xác minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nêu đối với người ứng cử (nếu có). Sau đó, MTTQ các cấp tổng hợp, đánh giá, ghi nhận những ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri, để đảm bảo đến hội nghị hiệp thương lần 3 lựa chọn, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp.

Để đảm bảo công tác bầu cử, Ban Thường trực Ủy an MTTQ tỉnh sẽ tổ chức các đoàn giám sát công tác bầu cử. Nếu có những bất cập thì kiến nghị hoàn chỉnh để đảm bảo 16 mốc chính của công tác bầu cử. Trong đó, kiểm tra đối với MTTQ các cấp dưới, giám sát đối với các tổ chức phụ trách bầu cử, thường trực HĐND, UBND cùng cấp, cấp dưới và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thu Chung

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản