Tin mới

Quảng Ninh: Sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm cụm thi đua các huyện, thành phố miền Đông

(Mặt trận) - Ngày 16/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 Cụm thi đua các huyện, thành phố miền Đông tại Huyện Bình Liêu.

Cần Thơ: Mặt trận quận Ninh Kiều tổ chức đại hội điểm

Quảng Ngãi: Ký kết giao ước thi đua trong hệ thống Mặt trận các cấp năm 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XV

 
Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các huyện, thành phố Cụm miền Đông. Đồng chí Nguyễn Thị Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì Hội nghị. Hội nghị đã được nghe đồng chí Dương Mạnh Cường, Bí thư Huyện ủy Bình Liêu thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Bình Liêu, về những cách làm hay cũng như khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện của địa phương thời gian qua.
Trong 6 tháng đầu năm 2022, MTTQ các cấp trong Cụm đã chủ động triển khai toàn diện những định hướng trọng tâm công tác của MTTQ tỉnh; Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 25/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, gắn với chủ đề công tác năm 2022 của tỉnh “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; giữ vững đà tăng trưởng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao”. Do đó kết quả công tác của MTTQ các địa phương trong cụm đã đạt được những nét nổi bật như: Công tác phòng chống dịch COVID-19; triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và cụ thể đảm nhận các công trình, phần việc thiết thực giúp huyện Bình Liêu, Ba Chẽ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2022 gắn với Nghị quyết 06-NQ/TU của Tỉnh ủy Quảng Ninh; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai gắn với phong trào “Người Quảng Ninh ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”; hoạt động giám sát phản biện được chú trọng, đặc biệt là giám sát công tác bầu cử Trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022 - 2025; tuyên truyền Nhân dân ủng hộ giải phóng mặt bằng đối với các công trình trọng điểm của tỉnh; công tác tôn giáo được quan tâm kịp thời…
Tuy nhiên, công tác Mặt trận của các địa phương trong cụm vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc phản ánh tình hình dư luận xã hội, kiến nghị của cử tri còn chưa kịp thời, đầy đủ; việc triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua mặc dù có nhiều đổi mới, nhưng chất lượng hiệu quả có nơi chưa thực sự cao; hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở một số nơi còn hạn chế; công tác tuyên truyền, nhất là trên “Trang cộng đồng” MTTQ các cấp tại một số địa phương chưa được quan tâm.
 
Để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, bà Nguyễn Thị Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị MTTQ các địa phương trong Cụm cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong công tác phòng chống dịch COVID -19, thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” gắn với Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của BTV Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện. Quan tâm tổ chức tốt hội nghị biểu dương cán bộ Mặt trận tiêu biểu, tổng kết 20 năm “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư và tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2022. Tích cực tuyên truyền trên các trang báo điện tử, Trang cộng đồng MTTQ các cấp, phản ánh những mô hình, cách làm hiệu quả tạo sự lan tỏa sâu rộng. Chủ động phối hợp thực hiện cuộc vận động vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong đó chú trọng giúp 04 địa phương cấp huyện hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2022...
Bà Nguyễn Thị Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh, các chương trình giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2022 cần tiếp tục tập trung và thực hiện đạt hiệu quả. Mở rộng chủ thể, nội dung, đối tượng giám sát và linh hoạt trong các hình thức tổ chức giám sát; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đối thoại với Nhân dân theo định kỳ và đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận theo hướng tập trung làm tốt hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân. Kịp thời nắm bắt tình hình Nhân dân tại địa bàn thôn, khu dân cư trong việc triển khai tổ chức Đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025, trong việc giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản