Tin mới

Quảng Ninh triển khai cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam'

(Mặt trận) -Ngày 23/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị trực tuyến tuyên truyền, triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” gắn với thực hiện chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022.

Nghệ An: Đại hội đại biểu MTTQ TP Vinh khóa XIX (nhiệm kỳ 2024-2029)

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc thành phố Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hà Nội: Bà Vũ Thị Thành tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh dự và chỉ đạo.

 Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe thông tin chuyên đề về triển khai một số nội dung trọng tâm trong Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 5/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 gắn với triển khai phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; triển khai Kế hoạch số 75-KH/TU ngày 5/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư; Chương trình hành động số 19/CTr-BCĐ, ngày 4/8/2021 của Ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh về việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh đề nghị các sở, ngành liên quan, địa phương cần tập trung triển khai hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với thực hiện chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Đồng thời, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và chủ động đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

Từ đó, đưa ra định hướng để thống nhất những nhiệm vụ thực hiện hiệu quả hơn nữa cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới.

Cũng tại hội nghị, Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh thông tin chuyên đề đến các đại biểu về triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

T.T

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản