Quảng Trị: Hội đồng tư vấn tích cực trong nhiều lĩnh vực

(Mặt trận) - Chiều ngày 20/5, ông Đào Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã chủ trì Hội nghị Sơ kết đánh giá kết quả hoạt động của các Hội đồng tư vấn nhiệm kỳ 2019 - 2024 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Ủy ban MTTQ tỉnh Bạc Liêu tập huấn nghiệp vụ cho hơn 400 cán bộ Mặt trận cơ sở

Thừa Thiên Huế: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh chỉ đạo khẩn trương hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do giông lốc xảy ra

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tập huấn công tác Mặt trận năm 2023

 Quang cảnh Hội nghị

Theo đó, sau 2 năm kiện toàn đi vào hoạt động, các Hội đồng tư vấn đã thể hiện được vị trí, vai trò tư vấn giúp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị về những nội dung liên quan đến lĩnh vực kinh tế - xã hội; dân chủ - pháp luật; tôn giáo - dân tộc. Hoạt động của các hội đồng tư vấn là một kênh thông tin hết sức cần thiết giúp cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giải quyết công việc kịp thời, có chất lượng.

Trong hoạt động tham gia xây dựng chính quyền, các Hội đồng tư vấn đã tập hợp ý kiến các tầng lớp nhân dân trên lĩnh vực, chủ động nghiên cứu, đề xuất các ý kiến sát hợp với thực tiễn để mặt trận kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu thực hiện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tầng lớp nhân dân; chủ động khảo sát thực tiễn, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

Các Hội đồng tư vấn đã tham gia tích cực hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đã đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, hiệu quả, được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp thu và kiến nghị, đề xuất đến các cấp, các ngành có thẩm quyền.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, ông Đào Mạnh Hùng ghi nhận và đánh giá cao vai trò tư vấn của các thành viên Hội đồng tư vấn.

Trong đó, các thành viên Hội đồng tư vấn đã phát huy được trí tuệ, kinh nghiệm, trách nhiệm và sự nhiệt tâm tham gia đóng góp vào nhiều văn bản quy phạm pháp luật, các chủ trương, chính sách lớn của tỉnh.

Đồng thời, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề xã hội bức xúc nổi cộm ở cơ sở và tham gia có hiệu quả, có chất lượng vào các nội dung phản biện xã hội, góp phần tích cực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, từng bước tạo dựng và nâng cao lòng tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản