Tin mới

Quảng Trị: Tăng cường triển khai các nhiệm vụ, giải pháp công tác mặt trận giai đoạn 2022 - 2024

(Mặt trận) - Chiều ngày 19/8, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng và các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Lan Hương; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hoàng Đức Thắng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam dự hội nghị.

Hội thảo khoa học góp ý bản thảo “Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Lào Cai” giai đoạn 1947 - 2022

Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang nâng cao kỹ năng giám sát, phản biện xã hội cho cán bộ MTTQ cấp huyện, cấp xã

Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương vận động được gần 2,2 tỷ đồng xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”

 

Trong nửa nhiệm kỳ qua, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là diễn biến phức tạp của COVID-19, ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã tổ chức triển khai chương trình phối hợp, thống nhất hành động có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế và đạt được nhiểu kết quả tích cực trên các lĩnh vực công tác mặt trận, đặc biệt nhiều chỉ tiêu đại hội đạt, vượt kế hoạch đề ra.

Phương thức hoạt động của mặt trận có nhiều đổi mới, chú trọng tính hiệu quả, thực chất, góp phần nâng cao tính đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Tích cực vận động Nhân dân tham gia phòng chống COVID-19; huy động, tiếp nhận, phân bổ các nguồn lực đạt kết quả cao góp phần kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Tham gia hiệu quả công tác tuyên truyền nội dung các tiêu chí trong xây dựng, vận động Nhân dân đóng góp các nguồn lực tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” triển khai đảm bảo tính hiệu quả và thiết thực với trọng tâm hỗ trợ sinh kế, nhà ở cho người nghèo. Nguồn Quỹ “Vì người nghèo” huy động đạt 151% kế hoạch; xây dựng nhà đại đoàn kết đạt 113% kế hoạch.

Công tác thông tin, tuyên truyền tiếp tục đổi mới, đa dạng phong phú về nội dung, hình thức, nhất là đẩy mạnh chuyển đổi số mạnh mẽ trong hệ thống mặt trận. Chủ động, vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam phát động. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh được tổ chức hiệu quả, thiết thực, được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực.

Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát, phản biện xã hội đã phát huy hiệu quả, vừa khẳng định vai trò của mặt trận các cấp, sự tiếp thu, phối hợp của các cấp chính quyền, vừa tiếp tục phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hoàng Đức Thắng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 thể hiện đậm nét hơn những đóng góp của các tổ chức thành viên vào hoạt động, phong trào chung.

Về nhiệm vụ những năm còn lại của nhiệm kỳ, đề nghị cần nghiên cứu kỹ hơn việc tham gia xây dựng pháp luật. Tập trung hơn cho công tác tuyên truyền, giáo dục về pháp luật trong các tầng lớp nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm tốt việc tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri, những đóng góp, tâm nguyện, mong đợi của người dân gửi đến Quốc hội, các cấp chính quyền

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường triển khai thực hiện công tác mặt trận trong giai đoạn 2022 - 2024.

Theo đó, ngoài 5 chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024 đề ra, mặt trận các cấp cần phát huy vai trò phối hợp và thống nhất hành động giữa mặt trận với các tổ chức thành viên và các chính quyền các cấp; chủ động, sáng tạo, xây dựng các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, sâu rộng, hiệu quả, hướng về hướng về cơ sở, lấy địa bàn khu dân cư làm trung tâm trong các chương trình, hoạt động, phong trào.

Tiếp tục tập động viên đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo” và công tác an sinh xã hội. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, cơ bản giải quyết nhu cầu bức xúc về nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Tích cực đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật, hương ước, quy ước, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, cơ sở. Luôn đối thoại, lắng nghe, học hỏi, tiếp thu ý kiến của Nhân dân. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ mặt trận trẻ, có năng lực, tâm huyết, chuẩn bị nhân sự cho đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của mặt trận các cấp, nhất là công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình các tầng lớp nhân dân đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản