Quảng Trị: Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất

(Mặt trận) -Ngày 5/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh khoá VIII nhiệm kỳ 2021-2026.

Vui Tết đầu tiên trong ngôi nhà Đại đoàn kết

Hà Nội: Thực hiện hiệu quả 5 Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại

An Giang: Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thoại Sơn trao 49 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến thông báo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV; nghị quyết của HĐND tỉnh về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá VIII nhiệm kỳ 2021-2016.

 Quang cảnh hội nghị.

Theo đó, tổng số đại biểu Quốc hội khoá XV của Quảng Trị gồm 6 đại biểu, trong đó, 4 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương và 2 đại biểu do Trung ương giới thiệu.

Riêng cơ cấu kết hợp do địa phương giới thiệu gồm người dân tộc thiểu số giới thiệu ứng cử 2 người (dân tộc Bru - Vân kiều 1 người và dân tộc Tà ôi 1 người), phụ nữ giới thiệu ứng cử 4 người, đại biểu tái cử 2 người.

Theo quy định, tổng số đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị khoá VIII nhiệm kỳ 2021-2016 là 50 đại biểu, trong đó 28 đại biểu HĐND tỉnh được phân bố ở cơ quan cấp tỉnh và 22 đại biểu được phân bố ở cơ quan cấp huyện. 

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã thống nhất cao về số lượng, cơ cấu đại biểu Quốc hội khoá XV và đã thống nhất thoả thuận tổng số người được giới thiệu ra ứng cử là 15 đại biểu, trong đó có dự kiến người tự ứng cử; tổng số người được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá VIII là 100 đại biểu, trong đó có dự kiến người tự ứng cử.

T.H

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản