Tin mới

Quảng Trị:Tăng mức hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo

(Mặt trận) -Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị vừa ban hành quy định một số nội dung về quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh, trong đó mức sử dụng quỹ hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở theo danh sách đã được điều tra, khảo sát tăng so với trước đây.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ninh Thuận cần lựa chọn những người có tâm huyết tham gia công tác Mặt trận

Hải Phòng: Gặp mặt Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024)

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2024-2029

Cụ thể, hỗ trợ (1 lần/hộ) để các hộ nghèo, cận nghèo vùng đồng bằng xây dựng nhà ở mức tối đa 60 triệu đồng, vùng miền núi ở mức tối đa 70 triệu đồng (cao hơn mức cũ 20 triệu đồng/nhà); hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các đối tượng gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, bị sập nhà, trôi nhà, cháy nhà nhưng chưa có sự hỗ trợ kinh phí của Nhà nước hoặc các cơ quan, đơn vị khác, được ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố xác nhận, báo cáo và đề nghị, mức hỗ trợ không quá 60 triệu đồng/lần/hộ vùng đồng bằng (mức cũ 40 triệu đồng) và 70 triệu đồng/lần/hộ vùng miền núi (mức cũ 50 triệu đồng); đối với những trường hợp đặc biệt khó khăn do hoàn cảnh neo đơn, ốm đau, già yếu…không có khả năng huy động nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở nào khác thì có thể xem xét giải quyết mức hỗ trợ tối đa không quá 80 triệu đồng/lần/hộ (mức cũ 60 triệu đồng).

Bên cạnh đó, trợ giúp sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo bị hư hỏng do sử dụng lâu ngày, thiên tai, hoả hoạn với mức hỗ trợ tối đa không quá 25 triệu đồng/nhà ở vùng miền núi (mức cũ 20 triệu đồng). Các hình thức hỗ trợ giúp đối tượng nghèo, trẻ mồ côi, tàn tật... đang được quản lý sinh hoạt tập trung do một số đơn vị, tổ chức xã hội quản lý hoặc điều trị bệnh tại các bệnh viện trong tỉnh thì mức hỗ trợ vẫn như cũ (tối đa không quá 50 triệu đồng/đơn vị/năm), tuy nhiên đối với trường hợp đặc biệt do Thường trực Ban vận động Qũy “Vì người nghèo” tỉnh quyết định nhưng tối đa không quá 100 triệu đồng/đơn vị/năm (mức cũ 70 triệu đồng). Các hoạt động hỗ trợ khác như hỗ trợ cho các cá nhân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo để chữa bệnh khi ốm đau, nằm viện dài ngày; hỗ trợ phát triển kinh tế đối với hộ nghèo, cận nghèo…vẫn giữ nguyên ở mức cũ.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản