Sóc Trăng: Tập huấn phong trào ‘Đoàn kết sáng tạo, nâng cao hiệu quả, chất lượng, hội nhập quốc tế’

(Mặt trận) - Sáng ngày 23/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, tổ chức hội nghị tập huấn phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao hiệu quả, chất lượng; hội nhập quốc tế” (gọi tắt là phong trào “Đoàn kết sáng tạo”) cho cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh.

Thừa Thiên Huế: Hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết và trao gà giống cho các hộ nghèo, cận nghèo

Nghệ An: Vận động hơn 250 tỷ đồng ủng hộ người nghèo

Đồng Tháp: Khoảng 12 tỷ đồng ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 và hạn hán

Tham dự hội nghị có ông Lâm Dũng Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 150 đại biểu là đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn.

Ông Lâm Dũng Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã báo cáo với các đại biểu về các nội dung như: Đề án 15/ĐA-MTTW-BTT ngày 18/8/2017 của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam về tổ chức Phong trào “Đoàn kết sáng tạo” và Thông tri 32/TTr-MTTW-BTT, ngày 16/4/2018 của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam về hướng dẫn tổ chức triển khai phong trào “Đoàn kết sáng tạo”; Hướng dẫn Quy định về đối tượng điều kiện, trình tự và thủ tục xét, công nhận sáng kiến, ý tưởng mới, hưởng ứng phong trào “Đoàn kết sáng tạo”.

Hội nghị tập huấn nhằm trang bị, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác MTTQ ở các cấp trong tỉnh để triển khai thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo”, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt phong trào “Đoàn kết sáng tạo”, có những cách làm sáng tạo, ý tưởng mới, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “Đoàn kết sáng tạo”... góp phần cho việc triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Đoàn kết sáng tạo” trên địau bàn tỉnh Sóc Trăng.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản