Tin mới

Sơn La, Hải Dương, Ninh Bình, Quảng Trị, Trà Vinh, An Giang tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai

(Mặt trận) - Trong ngày 18/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Sơn La, Hải Dương, Ninh Bình, Quảng Trị, Trà Vinh, An Giang đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bình Phước: Các địa phương đã sẵn sàng cho đại hội Mặt trận

Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái tiếp nhận tiền ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Phát huy, chia sẻ kinh nghiệm từ Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Hội nghị hiệp thương lần 2, tỉnh Sơn La đã thống nhất lập danh sách sơ bộ 11 người của địa phương ứng cử ĐBQH khóa XV và 122 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: VOV.vn

*) Tại Sơn La, hội nghị đã thống nhất lập danh sách sơ bộ 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó có 4 nữ (chiếm 36,3%); 7 người dân tộc thiểu số  (chiếm 63,6%); 1 người ngoài đảng (chiếm 0,9%). 

Hội nghị đã thống nhất lập danh sách sơ bộ 122 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, trong đó có 44 nữ (chiếm 36%); 17 người dưới 40 tuổi (chiếm 13,93%); 13 người ngoài đảng (chiếm 10,6%); 29 người tái ứng cử (44,6%); 31 người là cán bộ, công chức công tác tại tỉnh (chiếm 25,40%); 95 người dân tộc thiểu số (chiếm 77,8%); không có người tự ứng cử. 

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La sẽ lập danh sách để lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú đối với người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định.

Theo dự kiến, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Sơn La có 7 người; trong đó, 3 đại biểu Quốc hội làm việc ở các cơ quan Trung ương và 4 đại biểu Quốc hội làm việc, cư trú ở địa phương. Số đại biểu HĐND tỉnh Sơn La được bầu nhiệm kỳ 2021-2026 là 65 người.

Tại Hải Dương, đại biểu tham dự Hội nghị đã biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ 18 người ứng cử ĐBQH khóa XV và 117 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: Báo Hải Dương

*) Tại Hải Dương, theo báo cáo kết quả việc giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã giới thiệu 15 người, 3 người tự ứng cử, tăng 3 người so với số lượng phân bổ sau hiệp thương lần thứ nhất. 

Trong số 18 người được giới thiệu và tự ứng cử, có 7 nữ, 7 người trẻ dưới 40 tuổi, 8 người ngoài Đảng, 1 người có trình độ tiến sĩ, 17 người có trình độ đại học trở lên, 2 người là ĐBQH khóa XIV tái cử.

Theo số lượng, cơ cấu và thành phần ĐBQH khóa XV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến phân bổ, tỉnh ta được bầu 9 đại biểu, gồm 4 đại biểu do Trung ương giới thiệu và 5 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương.

Về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ đã tiến hành giới thiệu 116 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII. Có 2 người tự ứng cử ĐBQH khóa XV đồng thời tự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII. 

Tại hội nghị, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị xin rút 1 người ứng cử so với số lượng 2 người đã được phân bổ giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 và một ý kiến đề nghị làm rõ điều kiện, thông tin về người tự ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua danh sách sơ bộ 18 người ứng cử ĐBQH khóa XV và 117 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị cũng đã thảo luận, lấy ý kiến vào dự thảo Kế hoạch tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII. Dự kiến, thời gian tổ chức các hội nghị từ ngày 21.3 đến ngày 13.4 tại nơi ứng cử viên cư trú và nơi công tác (nếu có) đối với người tự ứng cử. Trong dự thảo kế hoạch nêu rõ nên tổ chức các hội nghị vào buổi tối hoặc ngày nghỉ, đồng thời lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND trong cùng một hội nghị. Kế hoạch sẽ được hoàn chỉnh và ban hành sau hội nghị.

Tại Ninh Bình, đại biểu đã biểu quyết thông qua danh sách 12 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV và 100 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: Báo Ninh Bình

*) Tại Ninh Bình, tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông qua danh sách những người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ra ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. .

Các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến đối với 12 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV và 100 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi thảo luận, Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 tỉnh Ninh Bình đã thông qua danh sách sơ bộ 10 người ứng cử ĐHQH khóa XV và 100 người được giới thiệu ứng cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, cư tri nơi công tác và hội nghị lãnh đạo mở rộng lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND cấp tỉnh đều đạt 100% số phiếu tín nhiệm.

Kết luận hội nghị, ông Đỗ Việt Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khẳng định: Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026 đã hoàn thành theo đúng yêu cầu, nội dung đề ra, đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng luật. 

Tại Quảng Trị, đại biểu đã biểu quyết thông qua danh sách 9 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 90 người ứng cử đại biểu HĐND

*) Tại Quảng Trị: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã thông báo cơ cấu, thành phần, số lượng giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đến ngày 16/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị đã tiếp nhận bàn giao từ Uỷ ban bầu cử tỉnh danh sách trích ngang, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử ĐBQH khoá XV, đảm bảo dân chủ, đúng thành phần, trình tự, thủ tục theo quy định.

Sau khi nghe đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị báo cáo tình hình giới thiệu người ứng cử, báo cáo danh sách trích ngang người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND tỉnh khoá VIII nhiệm kỳ 2021- 2026, các đại biểu tham dự hội nghị đã thống nhất thông qua danh sách sơ bộ 9 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại địa phương và 90 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị cũng đã thống nhất giao cho Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức hướng dẫn Mặt trận các các cấp trong tỉnh triển khai lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Quảng Trị theo quy định.

 Tại Trà Vinh, đại biểu đã biểu quyết thông qua danh sách 9 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 86 người ứng cử đại biểu HĐND.
*) Tại Trà Vinh, sau khi xem xét danh sách những người ứng cử, các đại biểu biểu quyết tán thành số lượng sơ bộ người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV gồm 9 người, trong đó có 4 người dân tộc thiểu số; 4 nữ; 3 người dưới 40 tuổi.

Trà Vinh được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ 6 đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó số đại biểu được Trung ương giới thiệu là 2, số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 4.

Tại hội nghị diễn ra cùng ngày, các đại biểu đã biểu quyết tán thành danh sách những người tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh gồm 86 người, trong đó 4 người dân tộc thiểu số; 28 nữ; 16 người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi), 26 người tái ứng cử, 13 người ngoài đảng.

Theo Nghị quyết số 20/NQ – HĐND, ngày 4/2/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX, về số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Hội đồng nhân tỉnh Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, với tổng số lượng đại biểu là 50 người. Về cơ cấu người được giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026, đảm bảo có tỉ lệ nữ ít nhất 35%, trẻ (dưới 40 tuổi) không dưới 15%, người dân tộc thiểu số đạt 20% trở lên, người ngoài Đảng không dưới 10%.

Tại An Giang, đại biểu tham dự Hội nghị đã biểu quyết thông qua danh sách 15 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 110 người ứng cử đại biểu HĐND. Ảnh: Báo An Giang

* Tại An Giang, các đại biểu đã nhất trí danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh gồm 15 người. Trong đó có 14 người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu và 1 trường hợp tự ứng cử. Cơ cấu thành phần gồm: 6 nữ, 2 người dân tộc thiểu số, 1 người ngoài đảng, 2 người trẻ tuổi, 2 người tái ứng cử. Có 9 ứng cử viên đạt trình độ trên đại học và 6 ứng cử viên có trình độ đại học. Tất cả những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đều có lập trường chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình công tác.

Hội nghị cũng thống nhất lập danh sách sơ bộ gồm 110 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, khối Đảng có 22 người, khối Nhà nước - 24 người, khối lực lượng vũ trang - 3 người, khối mặt trận, đoàn thể và thành phần khác - 58 người. Về cơ cấu, có 40 nữ, 27 người ngoài đảng, 10 người dân tộc thiểu số, 27 người tái ứng cử.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh đều đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 từ ngày 21/3-13/4.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản