Sơn La: Hiệp thương cử Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

(Mặt trận) - Ngày 16/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị để thực hiện một số nội dung về công tác cán bộ và phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Quảng Bình: Đại biểu MTTQ Việt Nam xã Hải Ninh lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2024-2029

Trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại tỉnh Phú Thọ

Quảng Ngãi: Tập huấn tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Quang cảnh Hội nghị 

Dự Hội nghị có các ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố.

Tại Hội nghị, các vị Ủy viên Ủy ban có mặt đã xem xét và nhất trí hiệp thương cử bổ sung ông Lê Đình Phong - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý khu du lịch quốc gia Mộc Châu và ông Nguyễn Huy Anh - Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La tham gia Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Cũng tại Hội nghị, các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã nhất trí hiệp thương cử ông Lê Đình Phong giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024. 

 

Nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi, vui tươi, phấn khởi lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động đợt thi đua đặc biệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Theo đó, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, gắn với thực hiện Kết luận số 01-Kl/TW ngày 8/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, phong trào “Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới”…Xác định nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tích cực, năng động, học tập, công tác, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải tiến lề lối làm việc theo hướng sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật và khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, năm 2024, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 5 giai đoạn 2021 - 2025.

Thi đua thực hiện thắng lợi Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 và năm 2024 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; tổ chức các hoạt động thiết thực góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Thi đua phát huy dân chủ tăng cường đồng thuận xã hội, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với nhiều nội dung đổi mới, sáng tạo.

Thi đua mỗi cấp huyện, mỗi cấp xã có ít nhất 01 công trình, dự án, phần việc thể hiện sự đổi mới, sáng tạo trong việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và năm 2024. Thực hiện có hiệu quả Đề án “Huy động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, chung tay hỗ trợ xoá nhà tạm, dột nát cho người nghèo trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vi Đức Thọ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề nghị các tổ chức thành viên và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục chủ động, tích cực tham mưu triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chuẩn bị các nội dung, điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Cùng với đó thực hiện tốt chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp năm 2023 và năm 2024, góp phần lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" từ các đơn vị, doanh nghiệp 

* Cũng trong ngày 16/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La đã tổ chức chương trình phát động, vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2023. Tại Lễ phát động, có 64 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nhà hảo tâm ủng hộ hơn 291 triệu đồng và tiếp nhận đăng ký ủng hộ trên 2,3 tỷ đồng từ 31 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản