Sông Hinh lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

(Mặt trận) -Ngày 23/2, Ủy ban MTTQ huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đối với các ủy viên Ủy ban MTTQ và đại diện lãnh đạo các hội, ban ngành, đoàn thể huyện.

Vĩnh Phúc: Hội thảo chuyên đề “Phát huy vai trò của MTTQ và hệ thống chính trị trong việc xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh”

Bà Rịa – Vũng Tàu: Vận động xây dựng 121 căn nhà đại đoàn kết

An Giang vận động và trao tặng trên 172.000 phần quà Tết cho người nghèo

Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở có 7 chương 59 điều; quy định nội dung, hình thức, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trong đó có đơn vị hành chính cấp xã, đơn vị hành chính cấp huyện nơi không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã; cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; doanh nghiệp và các tổ chức, hợp tác xã có thuê mướn, sử dụng người lao động theo hợp đồng lao động; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban thanh tra nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đồng tình với các nội dung đã nêu trong dự thảo luật; khẳng định sự phù hợp, đầy đủ, chặt chẽ, quyền làm chủ của nhân dân được đảm bảo mở rộng và phát huy. Mong muốn luật sớm được ban hành và triển khai sâu rộng, thực hiện kịp thời đến từng đơn vị, khu dân cư.

Sau hội nghị này, Thường trực Ủy ban MTTQ huyện sẽ về 11 xã, thị trấn để tiếp tục lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân với dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, sau đó tổng hợp báo cáo các cơ quan cấp trên xem xét.

Theo Báo Phú Yên

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản