Tin mới

Tăng cường phối hợp với các tổ chức thành viên trong giám sát và phản biện xã hội

(Mặt trận) -Thời gian qua, MTTQ tỉnh Phú Thọ đã phát huy vai trò trong việc chủ trì, phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình giám sát, phản biện xã hội đảm bảo chất lượng hiệu quả, tăng cường công tác phối hợp giữa MTTQ và các cơ quan, đơn vị liên quan ở tất cả các khâu của quy trình giám sát, phản biện

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân - kiều bào năm 2023

Trà Vinh: Tổng kết công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bình Thuận ký kết giao ước thi đua năm 2024

 Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xã Phú Lộc (huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) giám sát việc thi công các dự án đường giao thông trên địa bàn.

Theo ông Cầm Hà Chung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh đã thể hiện được vai trò chủ trì, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, chính quyền và các cơ quan, tổ chức liên quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội; chất lượng, hiệu quả các cuộc giám sát, phản biện xã hội được nâng lên, góp phần phát huy mạnh mẽ vai trò của MTTQ trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tạo sự đồng thuận, gắn bó trong toàn xã hội, trở thành động lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Từ năm 2014 đến năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ đã chủ trì giám sát được 222 cuộc. Nội dung giám sát bao gồm giám sát việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo, giám sát việc thực hiện pháp luật hòa giải cơ sở, pháp luật về kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Ủy ban MTTQ tỉnh cũng phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan có liên quan tổ chức giám sát được 81 cuộc về các lĩnh vực như phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giám sát việc thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và kết quả thực hiện chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; phối hợp với Tỉnh đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật về thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến công tác dạy nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên; việc thực hiện chính sách tiền lương đối với người lao động tại 10 doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nhà nước…

“Sau giám sát, phản biện, các cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia hoạt động giám sát, phản biện đã phối hợp với MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp xây dựng báo cáo kết quả giám sát, phản biện; những kiến nghị, đề xuất sau giám sát, phản biện. Đồng thời, phối hợp với MTTQ theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị, đề xuất sau giám sát, phản biện của các cơ quan, tổ chức liên quan” - ông Chung chia sẻ.

Để nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội trong thời gian tới, ông Chung cho biết, MTTQ tỉnh Phú Thọ sẽ chủ động xây dựng các quy chế hoặc chương trình phối hợp giữa MTTQ với các tổ chức thành viên, các cơ quan, tổ chức trong thực hiện giám sát, phản biện xã hội; phối hợp cơ quan truyền thông tuyên truyền, đăng tải kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội, rà soát, đánh giá, sơ kết việc thực hiện quy chế phối hợp đã ban hành liên quan đến giám sát, phản biện xã hội.

Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong công tác giám sát, phản biện xã hội; thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp, nhất là cán bộ ở cơ sở trong các Ban Công tác Mặt trận khu dân cư, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

TRUNG QUÂN

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản