Tin mới

Tăng cường vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong công tác bầu cử

(Mặt trận) -Chiều 25/3, Đoàn công tác số 5 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Nguyễn Sỹ Trường làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra giám sát công tác bầu cử tại huyện Thường Tín. Đồng chí Tạ Hữu Thọ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy bầu cử huyện Thường Tín tiếp và làm việc với đoàn.

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

TP Hà Nội: Đại hội điểm MTTQ huyện Đan Phượng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029

Quảng Nam: Đại hội điểm MTTQ huyện Đại Lộc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Huyện Thường Tín có 29 xã, thị trấn, với dân số 260.879 người. Nhiệm kỳ 2021-2026, số đại biểu được Hội đồng nhân dân huyện bầu là 35 đại biểu tại 7 đơn vị bầu cử; số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu là 754 đại biểu tại 210 đơn vị bầu cử, 212 khu vực bỏ phiếu.

 Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Nguyễn Sỹ Trường phát biểu tại buổi kiểm tra giám sát

Để triển khai công tác bầu cử, Huyện ủy, Đảng ủy các xã, thị trấn đã kịp thời, chủ động thành lập Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Ủy ban nhân dân huyện đã thành lập Ủy ban bầu cử gồm 15 thành viên, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã thành lập Ủy ban bầu cử, mỗi xã 11 thành viên.

Ngày 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thỏa thuận về cơ cấu thành phần số lượng người được giới thiệu ứng cử Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 là 70 đại biểu, gồm 25 đại biểu nữ, chiếm 35,71%; 9 người ngoài Đảng, chiếm 12,8%; 15 người dưới 40 tuổi, chiếm 21,43%; 17 người tái cử, chiếm 42,52%; 3 đại biểu tôn giáo, chiếm 4,29%.

Từ ngày 24/2 đến 11/3, 51 cơ quan, tổ chức, đơn vị, các xã, thị trấn đã giới thiệu đủ 70 đại biểu theo số lượng, cơ cấu thành phần được phân bổ. 70 người được giới thiệu đều đạt tín nhiệm cao, không có đại biểu có tín nhiệm giới thiệu dưới 50%.

Ngày 18/3, Mặt trận Tổ quốc huyện đã phối hợp tổ chức hội nghị hiệp thương lần hai, thống nhất lập danh sách sơ bộ 70 đại biểu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và bàn kế hoạch triển khai thực hiện bước bốn quy trình hiệp thương lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại các xã, từ ngày 24/2 đến 11/3, Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn đã hướng dẫn 450 cơ quan, tổ chức, đơn vị, thôn, tổ dân phố thực hiện bước hai quy trình hiệp thương để giới thiệu 1.514 người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến 17h, ngày 14/3, Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn đã tiếp nhận 1.512 hồ sơ, trong đó, có 3 hồ sơ tự ứng cử.

Từ ngày 16/3 đến 19/3, Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thảo luận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn và bàn kế hoạch triển khai bước bốn quy trình hiệp thương lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ ngày 20/3 đến nay, triển khai giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn về lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú theo quy định.

Từ ngày 9/3 đến 10/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã tổ chức 3 đoàn kiểm tra giám sát công tác bầu cử ở 15 xã, đã kịp thời nhắc nhở các đơn vị thực hiện đúng các bước trong công tác bầu cử. Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn đã triển khai kiểm tra, giám sát cuộc bầu cử trên địa bàn.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Nguyễn Sỹ Trường yêu cầu huyện Thường Tín cần quan tâm đến tiến độ các nội dung liên quan công tác bầu cử như niêm yết danh sách cử tri… Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri phải đảm bảo chặt chẽ các bước, đúng nội dung, quy định, tiến độ theo đúng hướng dẫn.

Trong công tác tuyên truyền, tập trung đẩy mạnh với nhiều hình thức để mọi người dân hiểu được quyền, trách nhiệm trong công tác bầu cử; huy động sự vào cuộc của các tổ chức thành viên thông qua các đoàn viên, hội viên để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tích cực vào công tác bầu cử.

Đồng chí cũng lưu ý công tác nắm bắt tình hình, dư luận của nhân dân, công tác tiếp nhận đơn thư; tăng cường vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong công tác bầu cử, trong đó, đối với lấy ý kiến nơi cư trú cần quan tâm đến cách ứng xử với các ứng viên không đạt 50%. Đồng thời, giám sát việc niêm yết danh sách những người ứng cử theo đúng thời gian, đảm bảo số dư; việc tuyên truyền, vận động bầu cử đảm bảo nguyên tắc, thời gian và trách nhiệm của người ứng cử…

B.D

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản