Tin mới

Tạo đồng thuận để chống dịch

(Mặt trận) -Ông Phạm Thái Hanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên cho biết, với vai trò là trung tâm của khối đại đoàn kết, MTTQ Thái Nguyên sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, kỹ năng phòng, chống dịch Covid-19. Cùng đó là triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch với tinh thần chủ động, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Hòa Bình: Chuẩn bị chu đáo, đồng bộ cho Đại hội MTTQ cấp huyện

Nhiều công trình, phần việc chào mừng đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện Trần Đề

Nhiều công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Tiền Giang

PV: Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên đã triển khai công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh như thế nào, thưa ông?

Ông Phạm Thái Hanh: Thái Nguyên là trung tâm của vùng trung du miền núi phía Bắc nên tiềm ẩn nguy cơ dịch Covid-19 lây lan trên địa bàn rất cao. Tính từ thời điểm bùng phát dịch trở lại đến nay, trên địa bàn tỉnh có 9 ca nhiễm.

Xác định công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu và cần phải huy động cả hệ thống chính trị, xã hội nhanh chóng vào cuộc, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh Thái Nguyên, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên đã tập trung triển khai chỉ đạo, hướng dẫn tới MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên quán triệt nghiêm túc, triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19. Chúng tôi tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp linh hoạt, sáng tạo, đồng bộ triển khai các giải pháp thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, người uy tín trong cộng đồng, trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo, công tác tuyên truyền triển khai đến từng địa bàn khu dân cư, hộ gia đình, phổ biến, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch, nâng cao ý thức, trách nhiệm, bình tĩnh, chủ động tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”,  “Mỗi khu dân cư, mỗi gia đình là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch”...

Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 đã giúp Thái Nguyên kiểm soát tốt tình hình; tạo niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân trong triển khai thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Với vai trò là trung tâm đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội, Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên đã huy động sự ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 như thế nào, thưa ông?

-Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên đã ban hành văn bản hướng dẫn, thống nhất triển khai công tác ủng hộ đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trong hệ thống MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên. Chúng tôi cũng đã kịp thời báo cáo xin chủ trương của Thường trực Tỉnh uỷ, phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”.

Tính đến ngày 23/7/2021, toàn tỉnh đã tiếp nhận sự ủng hộ, đăng ký ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh là 64.891.301.788 đồng, trong đó ủng hộ và đăng ký ủng hộ ở cấp tỉnh là 57.234.255.000 đồng; cấp huyện là 7.657.076.788 đồng. Trên cơ sở nguồn tiền và hàng ủng hộ, Ủy ban MTTQ các cấp đã kịp thời tham mưu với cấp ủy cùng cấp triển khai phân bổ, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh.

 Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19.

Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trong thời gian tới, MTTQ các cấp tỉnh Thái Nguyên cần tiếp tục thực hiện tốt những nội dung gì, thưa ông?

-Dự báo dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và công cuộc phòng, chống sẽ còn kéo dài. Trong thời gian tới MTTQ tỉnh Thái Nguyên các cấp tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới, nhất là Kết luận số 07-KL/TW, ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế-xã hội. Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.

Mặt trận Thái Nguyên sẽ tiếp tục tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, kỹ năng phòng, chống dịch cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch với tinh thần chủ động, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Đặc biệt cần khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, sự cảm thông, chia sẻ, đồng tình, ủng hộ của người dân, doanh nghiệp đối với các biện pháp phòng, chống dịch. Trong đó chủ động thực hiện các biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ về lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm hỗ trợ nhân dân tại các khu vực cách ly tập trung, các điểm, chốt phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, đồng thời ủng hộ các địa phương khác đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Việc triển khai phân bổ, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 sẽ tiếp tục được đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh.

Trân trọng cảm ơn ông!

TUỆ PHƯƠNG (THỰC HIỆN)

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản