Tin mới

Tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân

(Mặt trận) -Đó là phương châm của ông Nguyễn Văn Mùi - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Mỹ Thái (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) trong thực hiện công việc tại địa phương, góp phần đưa công tác Mặt trận của xã ngày càng phát triển, gắn kết nhân dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM), làm đẹp cho quê hương.

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân - kiều bào năm 2023

Trà Vinh: Tổng kết công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bình Thuận ký kết giao ước thi đua năm 2024

 Ông Nguyễn Văn Mùi (giữa) nắm bắt tình hình xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã Mỹ Thái.

Gắn bó với công tác Mặt trận đã lâu năm, một trong những thành tích nổi bật của ông Mùi trong thời gian công tác là xây dựng được mô hình “Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hiến đất để xây dựng Trường Mầm non xã Mỹ Thái”, qua đó đã vận động được 68 hộ gia đình nhân dân thôn Cả hiến, trả lại quyền sử dụng đất hơn 10.000m2 đất để xây dựng Trường Mầm non Mỹ Thái. Thời điểm đó, ông Mùi cùng đại diện các ngành, trưởng thôn, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư trực tiếp đến các gia đình để tuyên truyền, vận động, đồng thời cán bộ, đảng viên nêu gương ủng hộ diện tích lớn đã giúp xã Mỹ Thái vận động được 100% hộ liên quan hiến đất, không nhận tiền bồi thường.

Thành công của mô hình đã được nhân ra diện rộng trên địa bàn toàn xã, áp dụng vào việc thực hiện bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM, qua đó được người dân đồng tình, hưởng ứng mạnh mẽ. Trong đó, nhân dân thôn Cầu Trong, thôn Cầu Ngoài đã hiến, trả lại quyền sử dụng 3.915m2 đất để xã Mỹ Thái xây dựng xong khu xử lý rác thải tập trung của xã; nhân dân 6 thôn khác trong xã đã hiến, trả lại quyền sử dụng đất để xã xây dựng được 6 điểm tập kết rác thải ở các thôn với diện tích trên 3.000m2.

Cùng với đó, ông Mùi đã tập trung tuyên truyền, vận động, huy động nhân dân đóng góp kinh phí đối ứng được trên 9 tỷ đồng và trên 3.000 ngày công… để xây mới và sửa chữa 7 nhà văn hóa, 7 sân thể thao của các thôn và cứng hóa được trên 50km đường giao liên thôn, trục thôn, đường ngõ xóm và các công trình xây dựng NTM.

Trong xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, ông Mùi đã tích cực phối hợp với các Ban Công tác Mặt trận, gặp gỡ, trò chuyện với nhân dân để chỉ ra những lợi ích sẽ được hưởng cũng như phát huy vai trò, trách nhiệm của người dân. Nhờ sự tích cực trong công tác vận động, tuyên truyền của ông Mùi cùng cán bộ Mặt trận xã Mỹ Thái, nhân dân xã đã đoàn kết, thống nhất, chung tay xây dựng NTM, làm đẹp cho quê hương. Cuối năm 2018, xã Mỹ Thái đã đạt chuẩn NTM và được công nhận xã NTM nâng cao vào năm 2021.

Gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, những năm qua, ông Mùi cùng MTTQ xã Mỹ Thái đã vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo” được trên 900 triệu đồng; hỗ trợ xây mới và sửa nhà Đại đoàn kết với số tiền trên 228 triệu đồng; hỗ trợ hộ nghèo gặp khó khăn hoạn nạn số tiền trên 60 triệu đồng; tặng quà Tết và các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, số tiền trên 550 triệu đồng... từ đó góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, ông Mùi đã chủ động tổ chức thực hiện tốt việc vận động ủng hộ phòng, chống dịch, qua đó đã kêu gọi vận động được 529 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bằng những việc làm thiết thực, ông Mùi đã góp phần đưa công tác Mặt trận của xã Mỹ Thái ngày càng phát triển. Ông chia sẻ, muốn dân đồng thuận thì người cán bộ, đảng viên, nhất là người làm công tác Mặt trận phải năng động, trách nhiệm, nhiệt tình với công việc, luôn bám sát cơ sở, gần dân, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, nói đi đôi với làm thì dân mới tin và làm theo.

Với những đóng góp thiết thực cho địa phương, ông Nguyễn Văn Mùi đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; Bằng khen của UBTƯ MTTQ Việt Nam. Ông cũng là một trong 63 cá nhân tiêu biểu được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen tại Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017 – 2022.

TIẾN ĐẠT

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản