Tây Sơn (Bình Định): Trao nhà Đại đoàn kết cho hộ cận nghèo

(Mặt trận) -Ngày 22/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định phối hợp với UBND xã Bình Hòa tổ chức nghiệm thu và bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Đào Thị Chiểu, ở thôn Kiên Thạnh, xã Bình Hòa.

Hội thi “Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi'' tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Hội thảo xây dựng các Mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư, huy động nguồn lực nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định

Phú Yên: Giải pháp nâng cao chất lượng CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn mới

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định Bàn giao nhà cho bà Đào Thị Chiểu.

Hộ bà Đào Thị Chiểu thuộc diện cận nghèo, khó khăn về nhà ở, được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp hỗ trợ kinh phí từ Quỹ vì người nghèo 55 triệu đồng (trong đó, cấp tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồng, cấp huyện 10 triệu đồng và cấp xã 5 triệu đồng) để gia đình xây dựng ngôi nhà cấp 4 kiên cố, có diện tích 44m2,  kinh phí 80 triệu đồng.

Theo Báo Bình Định

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản