Tin mới

Thái Bình tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất

(Mặt trận) -Ngày 8/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và hội nghị hiệp thương lần thứ giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

TP Hà Nội: Đại hội điểm MTTQ huyện Đan Phượng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029

Quảng Nam: Đại hội điểm MTTQ huyện Đại Lộc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, những người tham dự đã được thông báo về dự kiến phân bổ số lượng, cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội; thảo luận, biểu quyết thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV để bảo đảm có số dư người ứng cử, có ứng cử viên là nữ, người ngoài đảng, người trẻ tuổi theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân...

Theo đó, tổng số đại biểu Quốc hội của tỉnh được bầu là 9, trong đó số đại biểu do trung ương giới thiệu là 4; số đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở tỉnh Thái Bình giới thiệu là 5.

Hội nghị thống nhất về việc giới thiệu từ 18-19 người để ứng cử đại biểu Quốc hội; trong đó, Trung ương giới thiệu 4 người, địa phương giới thiệu theo cơ cấu định hướng, cơ cấu hướng dẫn là 5 người; địa phương giới thiệu theo cơ cấu kết hợp là 7 người; dự kiến có từ 2-3 người tự ứng cử...

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình đã báo cáo với những người có mặt dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu đã thảo luận, thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII... Theo đó, tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh được bầu là 62 người.

Dự kiến, tổng số người được giới thiệu ứng cử là 124, trong đó 51 người được các cơ quan cấp tỉnh giới thiệu; các huyện, thành phố giới thiệu 71 người; chức sắc tôn giáo giới thiệu 2 người.

Về với cơ cấu kết hợp, có 44 người là nữ được thới thiệu ứng cử, đạt tỷ lệ 35,48%; người ngoài Đảng có 13 người được giới thiệu ứng cử, đạt 10,48%; số người được giới thiệu ứng cử dưới 40 tuổi có 19, đạt tỷ lệ 15,32%; số người được giới thiệu tái cử là 19, đạt tỷ lệ 30,65%./.

Sơn Hải 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản