Tin mới

Thái Bình tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ V

(Mặt trận) - Ngày 07/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ V(Khóa XVIII), nhiệm kỳ 2014 - 2024.

Cao Bằng: Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hà Tĩnh: Đại hội đại biểu MTTQ thị xã Kỳ Anh lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hòa Bình: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Đà Bắc nhiệm kỳ 2024 - 2029

Quang cảnh Hội nghị

6 tháng đầu năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã chủ động triển khai kịp thời, có hiệu quả chương trình phối hợp, thống nhất hành động. Đẩy mạnh công tác nắm tình hình nhân dân, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chủ trương, cơ chế, chính sách của tỉnh. Tham gia tích cực, chủ động, hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" được các khu dân cư hưởng ứng và triển khai sâu rộng. Công tác vận động chức sắc, tín đồ tôn giáo được quan tâm. Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, công tác giám sát và phản biện xã hội đạt được những kết quả tích cực. Công tác Mặt trận tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được triển khai tổ chức thực hiện bài bản, đồng bộ, đúng quy định, góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử trong tỉnh. Công tác sắp xếp, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ được quan tâm thực hiện kịp thời, hiệu quả.

Ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị 

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và sự đoàn kết, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh đạt được những kết quả tích cực.

Để tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận các cấp trong thời gian tới, ông Nguyễn Tiến Thành đề nghị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cần bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tiỉnh, sự chi dao, hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; phát huy tốt hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong việc xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện có kết quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Cùng với đó cần kịp thời tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, không để dịch bùng phát, lấy lan trên địa bàn tỉnh; không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; đồng thời đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu và kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng cách làm hay, các mô hình làm ăn hiệu quả, các gương điển hình tiên tiến trong thực hiện.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị Mặt trận các cấp cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò chủ trì, phối hợp giữa các thành viên trong thực hiện giám sát và phản biện xã hội. Tích cực, chủ động hơn nữa trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vứng mạnh, tăng cường sự đồng thuận xã hội; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng trọng tâm hoạt động về cơ sở, đa dạng các hình thức tập hợp, phát huy dân chủ, bám sát dân, gần dân hơn, lắng nghe ý kiến của nhân dân, tham muu kịp thời cho các cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết tốt các yêu cầu chính đáng của nhân dân.

 Khen thưởng tại Hội nghị

Trân trọng cảm ơn ý kiến gợi mở của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tiến Thành, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Văn Giang đề nghị các cấp Mặt trận và các tổ chức thành viên tập trung bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, tư tưởng các tầng lớp nhân dân, nhất là những nơi phức tạp và tiềm ẩn phức tạp, những vấn đề người dân quan tâm. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, tiêm phòng vắc xin; phát huy vai trò của ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trong việc giám sát công tác phòng chống dịch ở cơ sở. Tổ chức tiếp nhận kịp thời mọi sư ủng hộ giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong phòng chống dịch.

Triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo kế hoạch đã được cấp ủy phê duyệt, trọng tâm là giám sát 02 chuyên đề: “Giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ”, “Giám sát tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo đối với Chủ tịch UBND các cấp” theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Cùng với đó cần chủ động phối hợp tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Phối hợp với các ngành chức năng giải quyết kịp thời các nguyện vọng chính đáng của các tổ chức tôn giáo; tranh thủ sự ủng hộ của các vị chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo trong giải quyết một số vụ việc phức tạp có liên quan đến tôn giáo trên địa bàn.

Ghi nhận thành tích của các tập thể, cá nhân trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 01 cá nhân của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình.

Cũng tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiến hành công tác Kiện toàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và chia tay các vị không tham gia ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh(Khóa XVIII), nhiệm kỳ 2019-2024.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản