Tin mới

Thái Nguyên: Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ Mặt trận cơ sở

(Mặt trận) - Ngày 16/5, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng cán bộ Mặt trận cơ sở năm 2022.

Gia Lai: Huy động trên 23 tỷ đồng chăm lo cho người nghèo năm 2024

Bình Thuận: Hoàn thành Đại hội Mặt trận cấp huyện

Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa họp báo về Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực MTTQ tỉnh phát biểu tại lễ khai giảng. 

Theo đó, lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 16 đến ngày 23/5 với 9 chuyên đề tập trung chủ yếu vào các nội dung như: Quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam; việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động; công tác dân tộc, tôn giáo, phương thức vận động đoàn kết các dân tộc, tôn giáo; công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền; giám sát, phản biện xã hội; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên...

Để xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp đáp ứng yêu cầu tình hình mới, công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận các cấp ở địa phương phải được quan tâm, tạo điều kiện, trong đó xác định “Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách MTTQ Việt Nam các cấp và cán bộ Mặt trận cơ sở có trình độ lý luận, năng lực hoạt động thực tiễn là vô cùng cần thiết.

Để đáp ứng những yêu cầu đó, cán bộ Mặt trận các cấp phải không ngừng trau dồi kỹ năng nghiệp vụ, nắm bắt tình hình nhân dân và có cách tuyên truyền, vận động hợp lý, linh hoạt, phù hợp với đặc thù của từng địa phương để khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố và phát huy.

Phát biểu tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên mong muốn các học viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nội quy, quy định của nhà trường, của lớp học; tích cực nghiên cứu học tập, tiếp thu các kiến thức, kỹ năng trong thời gian tham gia lớp bồi dưỡng để đạt kết quả cao nhất.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản