Tin mới

Thái Nguyên: Nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội

(Mặt trận) -Tại huyện Đồng Hỷ, Cụm thi đua số 2 Uỷ ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. 

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân - kiều bào năm 2023

Trà Vinh: Tổng kết công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bình Thuận ký kết giao ước thi đua năm 2024

Quang cảnh hội nghị. 

Theo đó, trong 6 tháng qua, Ủy ban MTTQ các cấp trong Cụm đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; vận động nhân dân chung sức, đồng lòng, thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được Ủy ban MTTQ các cấp trong Cụm tập trung triển khai.

Huyện Đồng Hỷ xây dựng kế hoạch giám sát 20 chuyên đề, huyện Phú Bình giám sát 22 chuyên đề, huyện Võ Nhai giám sát 4 chuyên đề...

Tại hội nghị, các đơn vị trong Cụm đã thảo luận và đề ra phương hướng hoạt động công tác Mặt trận từ nay đến cuối năm.

Trong đó, MTTQ các cấp tập trung nắm bắt, tập hợp, phản ánh tình hình nhân dân, dư luận xã hội; triển khai có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước; tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề, phản biện xã hội theo kế hoạch…

Trước đó, các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 đã đi tham quan mô hình Khu dân cư phòng, chống tội phạm tại xóm Cà Phê, xã Minh Lập.

N.P

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản