Tin mới

Thái Nguyên: Phát huy vai trò của Mặt trận trong công tác bầu cử

(Mặt trận) - MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang tích cực triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với tinh thần dân chủ, quyết liệt, đúng pháp luật để lựa chọn ra được những người thật sự xứng đáng.

Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường tại Chương trình gặp mặt, tri ân Chiến sĩ Điện Biên Phủ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sơn La gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến (trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ)

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ông Phạm Thái Hanh 

Đó là khẳng định của ông Phạm Thái Hanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh với báo chí

Theo ông Phạm Thái Hanh, vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong bầu cử được quy định tại Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, Luật MTTQ Việt Nam và được cụ thể hóa trong các văn bản pháp luật, hướng dẫn thi hành luật liên quan. Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND có 98 điều thì 40 điều quy định về vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam tham gia công tác bầu cử, đó là phối hợp cùng với cơ quan nhà nước thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử và cử đại diện tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử cùng cấp; chủ trì tổ chức hiệp thương, lựa chọn giới thiệu những người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND, tổ chức hội nghị cử tri ở nơi cư trú để lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri trước khi tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách chính thức những người ứng cử, tổ chức các hội nghị cử tri để những người ứng cử gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, thực hiện quyền vận động bầu cử; giám sát và vận động nhân dân giám sát quá trình tổ chức cuộc bầu cử; tham gia tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện quyền bầu cử, tự mình đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử.

PV: Với vai trò, nhiệm vụ của mình, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh đã, đang triển khai công tác bầu cử như thế nào, thưa ông?

Ông Phạm Thái Hanh: Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và tỉnh Thái Nguyên, Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc của MTTQ tỉnh để tham mưu cho Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thực hiện công tác bầu cử; ban hành các kế hoạch, hướng dẫn công tác Mặt trận tham gia bầu cử, trong đó tập trung triển khai thực hiện quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác giám sát; công tác tuyên truyền; thi đua, khen thưởng trong công tác bầu cử; phối hợp tổ chức tập huấn công tác bầu cử cho cán bộ Mặt trận các cấp.

Tính đến hết ngày 9/2/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành việc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo dân chủ, tiến độ thời gian theo quy định. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử. Đến nay, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đang tiến hành các Hội nghị để giới thiệu người ứng cử theo quy định; cùng với đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp thực hiện tiếp nhận các biên bản giới thiệu người ứng cử do các cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi đến để chuẩn bị cho Hội nghị hiệp thương lần thứ hai.

Một trong những nhiệm vụ rất quan của MTTQ tham gia công tác bầu cử đó là chủ trì hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp. Đối với tỉnh Thái Nguyên, công tác này đã được thực hiện như thế nào và có điểm gì mới so với nhiệm kỳ trước, thưa ông?

-Việc lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp là công việc rất quan trọng, phải được tiến hành chặt chẽ, kỹ lưỡng, theo đúng quy định, ngoài đảm bảo về số lượng, cơ cấu, thành phần, cần phải đặc biệt chú trọng về tiêu chuẩn, chất lượng người được giới thiệu ứng cử.Trong quá trình hiệp thương, lựa chọn giới thiệu người ứng cử, dù là tự ứng cử hay được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu đều phải được thực hiện bình đẳng, dân chủ, khách quan, đúng quy định.

So với nhiệm kỳ trước, việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử nhiệm kỳ này có điểm mới đó là: Trong tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi công tác, trường hợp người được dự kiến giới thiệu ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND nếu không đạt sự tín nhiệm trên 50% số cử tri tham dự hội nghị thì ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức việc giới thiệu người khác. Cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND chú trọng đảm bảo hợp lý ở các cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, MTTQ và các đoàn thể; giảm tỉ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND ở các cơ quan quản lý nhà nước; tăng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách.

Thời gian tới, MTTQ các cấp tỉnh Thái Nguyên sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm gì trong công tác bầu cử?

-Thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục nắm bắt tình hình việc thực hiện giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; tập trung chuẩn bị thật tốt các nội dung để tổ chức các Hội nghị hiệp thương, trước mắt là Hội nghị hiệp thương lần thứ hai giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 15/3/2021 đến ngày 19/3/2021 theo luật định; triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát của MTTQ trong công tác bầu cử; thường xuyên nắm tình hình các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử, tạo đồng thuận xã hội....

Trân trọng cảm ơn ông!

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản