Tin mới

Thái Nguyên: Phát huy vai trò của nhân dân trong giám sát

(Mặt trận) -Sáng 8-10, Đoàn Giám sát Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên làm Trưởng đoàn đã thực hiện cuộc giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ tại Đảng bộ T.P Thái Nguyên.

Bà Nguyễn Thị Kim Thúy làm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh

TX. Cai Lậy: Sẵn sàng cho Đại hội Mặt trận các cấp

Gia Lai: có 19 xã, phường đã hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2024-2029

 Quang cảnh buổi giám sát

Đảng bộ T.P Thái Nguyên có 101 tổ chức cơ sở đảng, 27.336 đảng viên. Qua giám sát cho thấy, Thành ủy Thái Nguyên đã tập trung lãnh đạo, quán triệt nghiêm túc các văn bản, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, đảng được đẩy mạnh và đã xử lý trên 40 cán bộ, đảng viên vi phạm. 

Công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư được chú trọng. Từ đầu năm đến nay, Thành ủy Thái Nguyên đã tiếp nhận 85 đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đến nay, 85/85 đơn thư đã được giải quyết và trả lời công dân theo quy định. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiếp nhận 45 đơn phản ánh, kiến nghị, đã giải quyết 43 đơn, 2 đơn đang giải quyết.

Tại cuộc giám sát, các thành viên trong Đoàn đề nghị Thành ủy Thái nguyên làm rõ số liệu về đơn thư của công dân liên quan đến công tác cán bộ và vi phạm quy định về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; kết quả triển khai, thực hiện trách nhiệm của MTTQ và các đoàn thể chính trị trong thực hiện giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124 của Ban Bí thư.

Kết luận tại cuộc giám sát, đồng chí Phạm Thái Hanh đã ghi nhận công tác thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ tại địa phương. Đồng chí đề nghị, Đảng bộ T.P Thái Nguyên cần tiếp tục cụ thể hóa, tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước của cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ; phát huy trách nhiệm nêu gương, có giải pháp cụ thể hơn trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy vai trò của nhân dân trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội theo quy định.

Phương Thơm

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản