Tin mới

Thái Nguyên triển khai tốt công tác bầu cử

(Mặt trận) - Những ngày tháng 3, không khí chuẩn bị cho ngày hội bầu cử đã sớm rộn ràng trên khắp các nẻo đường của Thái Nguyên. Loa phát thanh đều đặn hàng ngày đưa các thông báo về ý nghĩa, trách nhiệm, quyền lợi của cử tri; từ thành phố đến làng quê, những biểu ngữ đã được treo lên, kẻ vẽ động viên mọi người nêu cao tinh thần trách nhiệm với cuộc bầu cử sắp tới.

Sơn La gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến (trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ)

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

TP Hà Nội: Đại hội điểm MTTQ huyện Đan Phượng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. 

Theo ông Đàm Quang Tuyến - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, để chuẩn bị thật tốt cho công tác bầu cử, căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về công tác bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo công tác bầu cử và tổ giúp việc Ban Chỉ đạo công tác bầu cử; đồng thời ban hành các văn bản triển khai thực hiện công tác bầu cử của Ủy ban MTTQ tỉnh và hướng dẫn Ủy ban MTTQ các cấp tham gia thực hiện công tác bầu cử.

Theo đó, Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố, thị xã cụ thể hóa các văn bản của tỉnh, xây dựng văn bản để tổ chức thực hiện ở cấp mình, hướng dẫn Ủy ban MTTQ cấp xã, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện nhiệm vụ tham gia công tác bầu cử.

Từ đầu tháng 2/2021, Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp đó, ngày 9/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiến hành tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV. Tổng số đại biểu được bầu gồm 7 đại biểu, tổng số người được giới thiệu ứng cử 25 người. Trong đó, Trung ương giới thiệu 3 người, tỉnh Thái Nguyên giới thiệu 22 người theo cơ cấu, thành phần, số lượng.

Đối với bầu cử HĐND, kết quả hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh với tổng số đại biểu được bầu 66 đại biểu. Tổng số người được giới thiệu ứng cử là 149 người.

Đối với việc giới thiệu người ứng cử, tại cấp tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh ban hành thông báo về việc phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 gửi đến 33 cơ quan, tổ chức, đơn vị ở tỉnh và 9 huyện, thành phố, thị xã đề nghị giới thiệu 22 người ứng cử đại biểu Quốc hội, 149 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Để thực hiện việc này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đối với cấp huyện, cấp xã, Thường trực HĐND cấp huyện, cấp xã đã hoàn thành việc dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử HĐND, trên cơ sở điều chỉnh của HĐND cấp huyện, cấp xã về thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND, Ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã ban hành thông báo về việc phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp mình tới các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử.

Thời gian từ nay đến kỳ bầu cử không còn dài, do đó, ông Đàm Quang Tuyến - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong tháng 3 này, tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện việc giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; tình hình về việc giới thiệu người ứng cử HĐND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; tình hình người tự ứng cử. Đồng thời, tiếp nhận các biên bản hội nghị của cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026; danh sách, hồ sơ người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh do Ủy ban Bầu cử tỉnh chuyển đến. Tổ chức các Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, ban hành kế hoạch kiểm tra giám sát công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đợt 1 theo kế hoạch.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản