Tin mới

Thái Nguyên:Tăng cường phối hợp tuyên truyền về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

(Mặt trận) -Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên, Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thái Nguyên vừa phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện chương trình phối hợp công tác tuyên truyền. Ông Phạm Thái Hanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên, chủ trì hội nghị.

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân - kiều bào năm 2023

Trà Vinh: Tổng kết công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bình Thuận ký kết giao ước thi đua năm 2024

 Các đơn vị ký kết quy chế phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền năm 2023.

Thời gian qua, thực hiện chương trình phối hợp giữa 3 đơn vị, Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều tin, bài, phóng sự, chuyên đề tuyên truyền về các phong trào thi đua, điển hình tiên tiến; tuyên truyền về những mô hình mới, cách làm sáng tạo trong hoạt động của MTTQ các cấp trong tỉnh, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…Riêng đối với Báo Thái Nguyên, trong năm 2022, Tòa soạn đã đăng tải trên 300 tin, bài, phóng sự trên báo in, báo điện tử và các nền tảng số; thực hiện 12 chuyên mục “Đại đoàn kết toàn dân tộc”... Qua đó góp phần động viên mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đưa ra những tồn tại cần khắc phục nhằm thực hiện hiệu quả hơn công tác phối hợp tuyên truyền. Đồng thời, khen thưởng 4 cá nhân, 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên đã ký kết Quy chế phối hợp với Cổng thông tin điện tử tỉnh và 3 cơ quan truyền thông về nội dung tuyên truyền trong năm 2023, bao gồm: Tuyên truyền đậm nét về Hội nghị biểu dương chủ tịch MTTQ cấp xã, trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư giai đoạn 2019-2023; hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023 trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền về hoạt động đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Tháng cao điểm Vì người nghèo…

NGUYỄN PHƯỢNG

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản