Tin mới

Thanh Hóa: 17 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội

(Mặt trận) - Ngày 14/4, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cần Thơ: Mặt trận quận Ninh Kiều tổ chức đại hội điểm

Quảng Ngãi: Ký kết giao ước thi đua trong hệ thống Mặt trận các cấp năm 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XV

Các đại biểu biểu quyết thống nhất lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Tại hội nghị, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi làm việc, nơi cư trú và kết quả xác minh, trả lời những vấn đề cử tri nêu đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; trình bày Tờ trình số 88 và Tờ trình số 89 của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Căn cứ tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử và các quy định của pháp luật, căn cứ biên bản hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử, Hội nghị đã nghiêm túc thảo luận và thống nhất lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội là 17 vị và ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là 143 vị với 100% đại biểu tham dự biểu quyết.

Phát biểu tại hội nghị, bà Phạm Thị Thanh Thuỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của MTTQ các cấp trong việc tổ chức hội nghị hiệp thương và tổ chức lấy ý kiến cử tri ở cơ quan, địa phương nơi cư trú.

Bà Phạm Thị Thanh Thủy mong muốn, trong thời gian tới Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hoá tiếp tục nhận được sự phối hợp của các ban, ngành có liên quan và Uỷ ban MTTQ cấp huyện, cấp xã trong việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho các ứng cử viên trong danh sách chính thức được Hội đồng bầu cử quốc gia và Uỷ ban bầu cử tỉnh niêm yết và công bố đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh, đảm bảo khách quan, dân chủ, đúng thời gian quy định của pháp luật; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về cuộc bầu cử trong cử tri và Nhân dân.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân, tích cực tham gia để cuộc bầu cử đảm bảo an toàn, dân chủ, đúng quy định của pháp luật, lựa chọn ra những người xứng đáng tham gia vào cơ quan quyền lực ở Trung ương và địa phương.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản