Tin mới

Thanh Hoá: Chia sẻ kinh nghiệm về phát huy vai trò của MTTQ các cấp trong tuyên truyền Nhân dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT

(Mặt trận) - Sáng ngày 7/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh tổ chức hội nghị chia sẻ kinh nghiệm về phát huy vai trò của MTTQ các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT trong tình hình mới.

Cao Bằng: Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hà Tĩnh: Đại hội đại biểu MTTQ thị xã Kỳ Anh lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hòa Bình: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Đà Bắc nhiệm kỳ 2024 - 2029

 Quang cảnh Hội nghị

Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động để tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về công tác bảo đảm an toàn giao thông; vận động Nhân dân đoàn kết, tích cực tự giác, gương mẫu trong chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, lồng ghép công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông với nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì và phát động.

Thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các cuộc họp ở cộng đồng khu dân cư, hội nghị tập huấn gắn với việc thực hiện các nội dung tiêu chí đăng ký khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa hàng năm, để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đến Nhân dân.

Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức các hội nghị tập huấn, truyền thông kiến thức, pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho cán bộ làm công tác mặt trận từ tỉnh đến ban công tác mặt trận ở khu dân cư; giám sát việc thực hiện các quy hoạch, các công trình giao thông; giám sát việc thực hiện pháp luật về an toàn giao thông...

Đặc biệt, trong giai đoạn 2019-2022 MTTQ các các cấp trong tỉnh đã tổ chức 120 lớp tập huấn cho cán bộ mặt trận, các đoàn thể ở cấp xã, phường, thị trấn với trên 24.000 đại biểu tham gia; cấp phát trên 357.000 tờ rơi, áp phích tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông; vận động Nhân dân hiến trên 168 ha đất, sửa chữa và làm mới 1.239 km đường giao thông nông thôn; xây dựng 37 mô hình khu dân cư tự quản về an toàn giao thông ở cộng đồng dân cư, 38 mô hình khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ những giải pháp, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới; qua đó góp phần tạo chuyển biến tích cực, rõ nét về ý thức, trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước và Nhân dân trong công tác vận động toàn dân tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn; nhân rộng các phong trào thi đua, mô hình, điển hình tiên tiến sáng tạo trong công tác bảo đảm trật tự ATGT.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản