Tin mới

Thanh Hóa: Đẩy mạnh hoạt động khuyến học - khuyến tài trong MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

(Mặt trận) -Sáng 30-3, Hội khuyến học (HKH) tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh đã tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh hoạt động khuyến học - khuyến tài (KH-KT), xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2022-2026.

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

TP Hà Nội: Đại hội điểm MTTQ huyện Đan Phượng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029

Quảng Nam: Đại hội điểm MTTQ huyện Đại Lộc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

 Các đơn vị tham gia ký kết chương trình phối hợp.

Mục tiêu của chương trình nhằm tăng cường sự phối hợp giữa HKH và Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa từ tỉnh đến cơ sở trong việc đẩy mạnh hoạt động KH-KT, xây dựng xã hội học tập; tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm, đề cao tinh thần, trách nhiệm của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện phong trào KH-KT, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh; gắn nhiệm vụ khuyến học với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị, qua đó góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Để đạt mục tiêu đề ra, tại hội nghị, các đơn vị tham gia ký kết thống nhất, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng tổ chức HKH vững mạnh, trong giai đoạn 2022-2026 sẽ tăng cường xây dựng các mô hình học tập như, mô hình “công dân học tập”, “gia đình học tập”, “đơn vị học tập”, “cộng đồng học tập”; tích cực tham gia xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng; tổ chức đa dạng, phong phú các hoạt động hỗ trợ giáo dục trong trường học, hoạt động phối hợp giáo dục giữa gia đình, nhà trường và xã hội.

Các đơn vị tham gia ký kết cũng thống nhất tăng cường kêu gọi, huy động các nguồn lực xã hội góp phần xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học, đặc biệt là các trường thuộc khu vực miền núi và những nơi khó khăn. Động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động xây dựng quỹ khuyến học trong mỗi tổ chức chính trị - xã hội cũng như trong cả tỉnh nhằm động viên kịp thời cán bộ, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động, con cán bộ công chức, viên chức, người lao động đạt thành tích cao trong lao động, học tập và làm công tác khuyến học tốt; học sinh, sinh viên, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi, dạy giỏi; tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong nghiên cứu khoa học, sáng chế, phát minh, thi tay nghề giỏi...

P.S

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản