Thanh Hóa: Đẩy mạnh vận động toàn dân phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục phòng, chống dịch COVID -19

(Mặt trận) -Chiều 30/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 06 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX và Ký kết Chương trình phối hợp thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ chủ trì, giai đoạn 2020- 2024. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, chủ trì hội nghị.

Quảng Ninh: MTTQ tỉnh tiếp nhận 300 triệu đồng hỗ trợ người nghèo dịp Tết

Mặt trận Thành phố HCM tập huấn triển khai công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Cao Bằng: Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quan tâm chăm lo xóa nhà dột nát cho hộ nghèo

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, Hội chữ thập đỏ tỉnh, Hội người cao tuổi, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa, ký kết chương trình phối hợp 

Thực hiện Nghị quyết số 06 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đẩy mạnh vận động toàn dân phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục phòng chống, khắc phục tác động của đại dịch COVID-19, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận sẽ tập trung vào nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân hiểu và thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phục hồi và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và tiếp tục phòng, chống, khắc phục tác đọng của đại dịch COVID -19; đẩy mạnh vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, đơn vị, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân phát huy nguồn lực để phục hồi và phát triển kinh tế của đất nước thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận chủ trì, phối hợp thực hiện.

Hội nghị cũng đã thông qua dự thảo chương trình phối hợp thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ chủ trì, giai đoạn 2020 – 2024. Theo đó, Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Người cao tuổi, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa sẽ phối hợp thực hiện các cuộc vận động, phong trào thu đua như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động và thực hiện hỗ trợ người nghèo, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy cho rằng việc thực hiện Nghị quyết 06 và chương trình ký kết phối hợp sẽ phát huy hơn nữa vai trò chủ trì của Mặt trận, sự chủ động sáng tạo của các tổ chức thành viên trong việc tổ chức thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh, của đất nước. Trên cơ sở chương trình phối hợp thống nhất hành động, các tổ chức thành viên sẽ cụ thể hóa thành các phong trào, cuộc vận động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình và định kỳ sẽ tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm, thống nhất chương trình hoạt động của từng năm và thường xuyên nhân rộng, làm lan tỏa các điển hình tiêu biểu trong tổ chức thực hiện.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động đến từng cơ sở, khu dân cư, chi hội, chi đoàn để tổ chức triển khai sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, trong đoàn viên, hội viên; tiếp tục làm tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội; tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động toàn dân thực hiện phòng chống dịch COVID -19 trong tình hình mới.

Phan Nga

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản