Tin mới

Thanh Hóa: HĐND tỉnh tăng cường công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh trong hoạt động tiếp xúc cử tri

(Mặt trận) -Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, HĐND tỉnh đã phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa triển khai nhiều cách thức để tổ chức tiếp xúc cử tri một cách có hiệu quả, xứng đáng với vai trò người đại biểu dân cử.

Cao Bằng: Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hà Tĩnh: Đại hội đại biểu MTTQ thị xã Kỳ Anh lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hòa Bình: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Đà Bắc nhiệm kỳ 2024 - 2029

 Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri TP Thanh Hóa tại trụ sở UBND phường Phú Sơn.

Theo đó, HĐND các cấp trong tỉnh đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp thực hiện tốt, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri với đại biểu dân cử và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tổ chức gần 4.500 cuộc tiếp xúc cử tri với hơn 220 nghìn cử tri tham gia, tổng hợp hơn 230 nhóm vấn đề phản ánh tại các kỳ họp. Chương trình tiếp xúc cử tri được sắp xếp hợp lý, luân phiên thay đổi địa bàn để cử tri và Nhân dân có điều kiện tham dự. Hình thức tiếp xúc cử tri đa dạng và phong phú: Tiếp xúc chuyên đề, tiếp xúc đối thoại, tiếp xúc trực tiếp và trực tuyến; vừa trực tiếp và vừa trực tuyến. Thành phần cử tri được mở rộng, các buổi tiếp xúc cử tri được phát thanh trực tiếp. Đại biểu và cử tri đối thoại cởi mở, dân chủ, khích lệ cử tri phản ánh, kiến nghị, ngoài tiếp xúc tại hội trường trung tâm, các đại biểu còn tiếp xúc thông qua gặp gỡ tại thôn, bản, tổ dân phố để nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc, MTTQ thống nhất với HĐND về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để trình tại các kỳ họp, xây dựng phụ lục chi tiết ý kiến, kiến nghị kèm theo. Do đó, các ý kiến được tổng hợp đầy đủ, có trọng tâm, trọng điểm và được phản ánh đầy đủ tại các kỳ họp HĐND. HĐND tỉnh đã kịp thời có văn bản gửi đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết theo quy định và phối hợp cùng MTTQ theo dõi, tổng hợp việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri để trả lời, xử lý từng bước, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Từ những phản ánh, kiến nghị của mặt trận, cấp ủy, chính quyền các cấp đã kịp thời đề ra những chủ trương, chính sách phù hợp trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đảm bảo quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn và đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Thực hiện quy chế phối hợp, HĐND tỉnh đã thường xuyên mời Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tham dự các kỳ họp của HĐND tỉnh, phiên họp, hội nghị của Thường trực HĐND tỉnh. Tại các kỳ họp HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền, phản ánh tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất của cử tri đến HĐND tỉnh. Tại hội nghị của Ủy ban MTTQ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, HĐND tỉnh đều cử lãnh đạo tham gia, thông qua đó để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của Nhân dân.

Thực hiện vai trò, trách nhiệm của MTTQ trong tham gia xây dựng cơ chế, chính sách của địa phương, trong những năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh tích cực vận động Nhân dân đóng góp ý kiến tham gia xây dựng pháp luật, các cơ chế, chính sách của địa phương, văn bản quy phạm pháp luật của HĐND các cấp. Tính từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức phản biện xã hội đối với nhiều dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh, có tác động đến đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh, tiêu biểu như: Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; bảng giá xây dựng nhà ở và kiến trúc trên địa bàn tỉnh làm cơ sở để bồi thường giải phóng mặt bằng đối với dự án thu hồi đất; quy định chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực và thế giới; đề án của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành cơ chế, chính sách phục vụ nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2022-2025; dự thảo đề án phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về mức thu và sử dụng học phí trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026; dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên thành tích cao đội tuyển năng khiếu cấp tỉnh, cấp huyện; dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí tham quan bảo tàng do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh... Sự tham gia tích cực, hiệu quả của mặt trận đã góp phần làm cho các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách của tỉnh và địa phương được thông qua ngày càng sát với thực tiễn và có tính khả thi hơn. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp đã phối hợp tuyên truyền để cơ chế, chính sách ngày càng đi vào đời sống Nhân dân.

Có thể khẳng định, trong thời gian qua, HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện tốt công tác phối hợp trên các mặt công tác. Với những kết quả đạt được, MTTQ các cấp trong tỉnh đã có những đóng góp xứng đáng trong xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Minh Hiếu

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản