Thanh Hóa: Ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(Mặt trận) -Chiều 19-6, thực hiện chương trình công tác năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Thanh Hóa và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (NTM).

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tập huấn công tác Mặt trận năm 2023

Ủy ban MTTQ tỉnh Bến Tre tập huấn Trưởng ban công tác Mặt trận năm 2023

Ủy ban MTTQ thành phố Đà Nẵng trao 40 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

 Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hiện ký kết Chương trình phối hợp

Tham dự buổi lễ ký kết có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; trưởng các phòng, ban chuyên môn của hai cơ quan.

Tại buổi lễ, hai bên thảo luận, thống nhất những nội dung phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân, từng gia đình, cộng đồng thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phát huy vai trò chủ thể của người dân trong phát triển nông nghiệp hiện đại và xây dựng NTM. Phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh"; vận động, huy động các nguồn lực thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo bền vững cho người dân nông thôn. Đồng thời, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình trong xây dựng NTM, phát triển kinh tế, giảm nghèo ở địa bàn nông thôn…

Trên cơ sở các nội dung phối hợp, hai bên cam kết thường xuyên trao đổi thông tin và định kỳ tổ chức triển khai nhiệm vụ. Hằng năm, xây dựng nội dung, kế hoạch phối hợp để triển khai và báo cáo đánh giá kết quả thực hiện, thống nhất kế hoạch năm tiếp theo. Đồng thời, lựa chọn thống nhất những nhiệm vụ cụ thể để triển khai cho từng năm hoặc từng giai đoạn.

Phát biểu tại buổi ký kết, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy khẳng định phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và Nhân dân.

Theo đó, đồng chí đề nghị hai cơ quan tiếp tục phát huy mối liên hệ đã có và bám sát các nghị quyết, chương trình của Trung ương, tỉnh và căn cứ vào quy chế phối hợp để đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân trong thực hiện các chương trình, cuộc vận động. Đồng thời, huy động sức dân để chung tay thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng NTM.

Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, MTTQ các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn ở địa phương được xem là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát huy sức mạnh đại đoàn kết xây dựng nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nhất là chỉ đạo, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.

Theo Báo Thanh Hóa

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản