Thanh Hóa: MTTQ các cấp cần tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt chính trị

(Mặt trận) -Chiều 3/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị lần thứ 12 khóa XIV. Đông đảo lãnh đạo là cán bộ chủ chốt của tỉnh Thanh Hóa đã về tham dự.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức giao ban công tác Mặt trận quý III

Thanh Hóa: Chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

TP.Hồ Chí Minh: Tổng kết và trao giải cuộc thi ‘Tiếp bước truyền thống, xây dựng tương lai’ lần 2

 Hội nghị đã thông báo hiệp thương cử bổ sung, thay thế 3 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 -2024.

Thời gian qua, MTTQ các cấp của tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, cùng cấp ủy, chính quyền tạo thành sức mạnh vượt qua khó khăn, thách thức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, khu dân cư để triển khai và tổ chức các hoạt động; phát huy vai trò tự quản, tinh thần sáng tạo, huy động cao nhất nội lực trong nhân dân để tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, MTTQ các cấp đã vận động nhân dân hiến trên 12,4 ha đất, sửa chữa và làm 57 km đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi; đóng góp trên 81.000 nghìn ngày công, trên 20,4 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới; tiếp nhận, vận động ủng hộ 576.870 suất quà, trị giá trên 347 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng và bàn giao 458 nhà Đại đoàn kết trị giá trên 27 tỷ đồng; tổ chức chương trình trao tặng 100 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo thuộc huyện Mường Lát. MTTQ các cấp đã thực hiện 425 cuộc giám sát độc lập, phối hợp giám sát 922 cuộc, tổ chức phản biện 109 cơ chế, chính sách, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân đánh giáo cao.

Tại hội nghị, ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã thông báo khái quát tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.   

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã triển khai Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029; Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 28/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029. Triển khai các kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội và Kết luận số 54-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung bàn các nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm 2023. Trong đó, tiếp tục tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Thực hiện dân chủ; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023 và nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đề nghị MTTQ các cấp cần tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt chính trị, chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên, phát huy vai trò của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, các cá nhân tiêu biểu tiếp tục thực hiện tốt công tác đoàn kết, tập hợp, đoàn kết toàn dân, tạo sự thống nhất, phấn khởi, tin tưởng vào sự phát triển đi lên của tỉnh nhà.

Tập trung cao để tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị số 22, ngày 25-5-2023 của Ban Bí thư và Chỉ thị của số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo tổ chức Đại hội MTTQ các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029. Trên cơ sở kế hoạch và hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, MTTQ các cấp chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội cấp mình, hướng dẫn cơ sở phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên để tổ chức tốt nhất Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp mình, để Đại hội thực sự là sự kiện chính trị quan trọng đối với MTTQ và các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 đã đề ra để xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương theo hướng rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ cách làm, rõ kết quả, sản phẩm.

Bà Phạm Thị Thanh Thủy yêu cầu MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, vận  động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân; hướng về cơ sở, khu dân cư trong triển khai nhiệm vụ; phối hợp với các cơ quan truyền thống đưa tin tuyên truyền các mô hình hay, cách làm hiệu quả. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, cần tập trung đổi mới hoạt động giám sát, phản biện xã hội, trọng tâm là phản biện các dự thảo cơ chế, chính sách ở địa phương liên quan đến đời sống nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Hội nghị cũng đã thông báo hiệp thương cử bổ sung, thay thế 3 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 -2024.

NGUYỄN CHUNG

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản