Tin mới

Thanh Hóa: Phát huy vai trò của MTTQ các cấp trong phối hợp tuyên truyền pháp luật

(Mặt trận) -Những năm qua, MTTQ các cấp tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong cộng đồng dân cư. Qua đó, giúp người dân nâng cao nhận thức về pháp luật, góp phần duy trì và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

TX. Cai Lậy: Sẵn sàng cho Đại hội Mặt trận các cấp

Gia Lai: có 19 xã, phường đã hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2024-2029

MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Thành phố phát triển bền vững

 Nhân dân thị trấn Hậu Lộc tham dự hội nghị tuyên truyền, PBGDPL về thực hiện quy chế dân chủ năm 2022 do Ủy ban MTTQ tỉnh Than Hóa tổ chức.

Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền PBGDPL, MTTQ các cấp đã phối hợp với các ngành có liên quan vận dụng linh hoạt và có nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, huy động được nhiều lực lượng tham gia tìm hiểu các quy định của pháp luật, như: Tổ chức hội nghị tuyên truyền, tập huấn; đăng tải văn bản pháp luật cần tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương; tuyên truyền trực tiếp tại các buổi họp dân và sinh hoạt của các đoàn thể ở khu dân cư; thông qua hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở; thông qua việc cấp phát các tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, lồng ghép với các cuộc vận động, các phong trào do mặt trận chủ trì và phát động; thông qua hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở, ban thanh tra Nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng... Hàng năm, tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Luật PBGDPL thông qua chương trình PBGDPL; tổ chức phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam hoặc lồng ghép hưởng ứng thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, qua hoạt động chính trị, chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trong 10 năm (2012-2022), MTTQ các cấp đã phối hợp với ngành tư pháp và các ngành liên quan soạn thảo, phát hành hàng chục nghìn loại sách pháp luật phổ thông, hàng triệu tờ gấp pháp luật và bản tin pháp luật, hơn 60.000 tin, bài về pháp luật; tổ chức 236 lớp tập huấn cho 35.400 lượt người, với thành phần là các tầng lớp Nhân dân và cán bộ làm công tác mặt trận từ cấp huyện đến thôn, bản, khu phố. Hướng dẫn Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho 30.400 lượt cán bộ mặt trận các cấp...

Việc duy trì và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác tuyên truyền pháp luật được quan tâm. Hiện toàn tỉnh đang duy trì thực hiện tốt 3.036 nhóm nòng cốt, 623 câu lạc bộ pháp luật và 377 mô hình về PBGDPL, tiêu biểu như: Nhóm nòng cốt về khu dân cư có “Điểm sáng chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư”; “xã, phường lành mạnh, khu dân cư không tội phạm và tệ nạn xã hội”; "Khu dân cư đảm bảo an ninh trật tự”; “Xây dựng xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa”; câu lạc bộ tìm hiểu kiến thức pháp luật về an toàn giao thông; câu lạc bộ phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tổ giám sát về an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường... Qua đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân để kiến nghị với các cấp ủy đảng, chính quyền có giải pháp tháo gỡ kịp thời, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Thực hiện công tác Mặt trận tham gia cuộc bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức các bước quy trình thực hiện hiệp thương, giới thiệu người ứng cử bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch thông qua quy trình 5 bước, 3 hội nghị hiệp thương; đã lập danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XIV, XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, thành phần, số dư theo quy định của pháp luật; tổ chức hội nghị gặp gỡ, công tác tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với người ứng cử; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát bảo đảm đúng quy định và hiệu quả cao, góp phần quan trọng vào kết quả chung của toàn tỉnh trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV, XV, đại biểu HĐND các cấp các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026. Đặc biệt, năm 2021, toàn tỉnh có 2.631.533 cử tri/2.638.256 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,75%, đây là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất từ trước tới nay, thể hiện tinh thần dân chủ, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri và Nhân dân; các đại biểu trúng cử với số phiếu cao, tập trung.

Theo đồng chí Lê Thị Hạnh, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thọ Xuân, thời gian qua, MTTQ các cấp trong huyện đã đa dạng hình thức tuyên truyền, như qua hệ thống truyền thanh huyện và đài truyền thanh cơ sở; các cuộc họp khu dân cư, các tổ chức đoàn thể, mít tinh, tập huấn; thông qua các mô hình chỉ đạo điểm và nhóm nòng cốt ở khu dân cư, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền. Công tác tuyên truyền PBGDPL có nhiều chuyển biến tích cực, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp Nhân dân, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội.

Đồng chí Lê Thị Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Những nỗ lực tuyên truyền PBGDPL trong cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên và các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, phổ biến các luật được Quốc hội ban hành, các nghị quyết mới của HĐND tỉnh. Vận động người dân, tổ chức, doanh nghiệp tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam phát động. Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, trang bị kiến thức pháp luật cho cán bộ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL ở cơ sở và các hội nghị tuyên truyền, phổ biến cho người dân về việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn MTTQ cơ sở trong quá trình phối hợp thực hiện đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; rà soát bổ sung và thực hiện hương ước, quy ước hàng năm...

Phan Nga

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản