Thanh Hóa: Tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội

(Mặt trận) -Chiều 30-5, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp tổ chức hoạt động nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội giai đoạn 2023 - 2027.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức giao ban công tác Mặt trận quý III

Thanh Hóa: Chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

TP.Hồ Chí Minh: Tổng kết và trao giải cuộc thi ‘Tiếp bước truyền thống, xây dựng tương lai’ lần 2

 Ủy ban MTTQ tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa thực hiện ký kết chương trình phối hợp.

Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị 43, ngày 8/6/2010; Kế hoạch số 108 - KH/TU, ngày 16/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về thực hiện Kết luận số 44-KL/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới. Qua đó, tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, chức năng, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam các cấp trong phối hợp, tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội; lan tỏa tinh thần nhân ái, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Thanh Hóa phát triển bền vững.

Đồng thời, đảm bảo phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ, sự chủ động, sáng tạo của Hội Chữ thập đỏ trong việc tổ chức thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước phát động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh và đất nước. Tránh sự chồng chéo về nội dung, đối tượng trong tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tại cơ sở và khu dân cư.

Theo chương trình phối hợp, hai cơ quan sẽ phối hợp thực hiện các nội dung trọng tâm, gồm: Tuyên truyền các giá trị nhân đạo, tinh thần tương thân, tương ái, truyền thống đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam; tổ chức vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện để khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố nghiêm trọng và tổ chức các hoạt động nhân đạo khác; thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động, chương trình nhân đạo do hai bên phát động; phối hợp kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội về chính sách, pháp luật hoạt động nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội.

Ngoài ra, hai cơ quan sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có thành tích xuất sắc trong công tác nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội.

Thùy Linh.

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản