Thanh Hóa: Tập huấn chương trình mỗi xã một sản phẩm

(Mặt trận) -Ngày 30-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tập huấn chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Hòa Bình: Trao 92.972 suất quà Tết cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách

Quảng Ngãi: Gần 70 nghìn suất quà Tết đã được trao cho hộ nghèo

Cao Bằng: Nâng cao hiệu quả hoạt động Ban công tác Mặt trận khu dân cư

 Toàn cảnh lớp tập huấn.

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu là cán bộ Mặt trận và Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư đã được nghe lãnh đạo Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa truyền đạt những vấn đề cơ bản về Chương trình OCOP như: Sự cần thiết của Chương trình OCOP; lịch sử và kinh nghiệm Chương trình OCOP trên thế giới và Việt Nam; Quan điểm, đối tượng, mục tiêu, nội dung, nguyên tắc của chương trình; Chu trình OCOP thường niên; Hệ thống nhân sự của OCOP; Sản phẩm OCOP và tiêu chuẩn sản phẩm OCOP; Bộ tiêu chí đánh giá sản phẩm OCOP và Quy trình đánh giá, phân loại sản phẩm.

Qua lớp tập huấn nhằm trang bị những kiến thức cơ bản của chương trình mỗi xã 1 sản phẩm cho cán bộ làm công tác Mặt trận, từ đó tuyên truyền sâu rộng tới đông đảo các tầng lớp Nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tinh thần sáng tạo, tự quản của cộng đồng dân cư trong triển khai thực hiện Phong trào “Đoàn kết sáng tạo” do MTTQ phát động.

Phan Nga

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản