Thanh Hóa: Tiếp tục thực hiện tốt công tác vận động, ủng hộ người nghèo và chương trình an sinh xã hội

(Mặt trận) - Sáng 29/6, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Thanh Hóa đã sơ kết công tác vận động, ủng hộ người nghèo và thực hiện chương trình an sinh xã hội 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh chủ trì hội nghị.

Ninh Thuận: Tọa đàm phản biện về xây dựng và phát triển 'Xanh – sạch – đẹp'

Ninh Thuận: Phát động Cuộc thi ảnh 'Tôi tin dùng hàng Việt'

Phú Thọ: Sơ kết hai năm thực hiện Kết luận số 49/KL-TW của Ban Bí thư

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu tại hội nghị. 

6 tháng đầu năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh - Thường trực Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” đã hướng dẫn MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương, Nhân dân tham gia ủng hộ, giúp đỡ người nghèo và chương trình an sinh xã hội. Đến ngày 10-6, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã tiếp nhận số tiền hơn 32,8 tỷ đồng và đã phân bổ, hỗ trợ hộ nghèo, người nghèo số tiền hơn 15,2 tỷ đồng. Trong đó làm mới và sửa chữa 476 nhà đại đoàn kết.

6 tháng đầu năm, MTTQ và các tổ chức thành viên cũng đã tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện chương trình an sinh xã hội, chăm lo cho đoàn viên, hội viên và hộ nghèo đạt 327,9 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua các tờ trình xin ý kiến về việc phân bổ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, đồng bào sinh sống trên sông; tập trung thảo luận, nêu lên những kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại và nhiệm vụ trong thời gian tới để công tác vận động, chăm lo, ủng hộ người nghèo và thực hiện chương trình an sinh xã hội đạt hiệu quả nhất.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy khẳng định: 6 tháng đầu năm các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng vẫn nỗ lực vận động, chăm lo, ủng hộ người nghèo và thực hiện các chương trình an sinh xã hội; việc sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” minh bạch, hiệu quả, đúng đối tượng.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị trong thời gian tới MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục triển khai, tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên và Nhân dân thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030; tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, tham gia đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” với nhiều cách làm phù hợp.

Đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục tham mưu cho Ban vận động phân bổ Quỹ “Vì người nghèo” để hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nguồn hỗ trợ đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản