Tin mới

Thành phố Hà Nội chủ động, sáng tạo trong công tác tổ chức Đại hội

(Mặt trận) -30/30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ cấp quận, huyện. Việc đó đã tạo thuận lợi cho công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029, dự kiến diễn ra từ ngày 21-23/8 tới đây.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Thái Nguyên: Duyệt nội dung, chương trình Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XVI

Gia Lai: Huy động trên 23 tỷ đồng chăm lo cho người nghèo năm 2024

 Lãnh đạo Ủy ban MTTQ TP Hà Nội dự lễ khánh thành công trình chào mừng Đại hội tại quận Đống Đa. Ảnh: T.Phương.

Theo đánh giá của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hà Nội, Đại hội đại biểu MTTQ quận, huyện được tiến hành theo đúng quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam và các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của thành phố. Công tác nhân sự đảm bảo đúng, đủ cơ cấu, thành phần, số lượng được phân bổ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới. Trong đó, quận Hoàn Kiếm và huyện Ứng Hòa là hai đơn vị cuối cùng hoàn thành Đại hội MTTQ.

Ngay sau hoàn thành Đại hội MTTQ cấp cơ sở, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hà Nội đã tập trung chỉ đạo các địa phương chuẩn bị điều kiện để hoàn tất việc tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ cấp quận, huyện trong tháng 6/2024. Nhờ đó, công tác tổ chức Đại hội được bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ, đúng quy định, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân. Còn ở cấp thành phố, việc chuẩn bị nội dung các văn kiện Đại hội, công tác nhân sự cấp thành phố tham gia nhiệm kỳ mới cũng đang được khẩn trương thực hiện theo đúng tinh thần Chỉ thị số 22 ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương về “Lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029”.

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hà Nội đã chủ động phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Thông tri số 07 ngày 4/7/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc “Lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024- 2029”. Theo đánh giá của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố, Đại hội được chuẩn bị chu đáo về nội dung văn kiện; đề án nhân sự; chương trình, kịch bản điều hành, tuyên truyền Đại hội. Công tác điều hành Đại hội nghiêm túc, đảm bảo các nội dung đề ra và thời gian quy định. Tại Đại hội, MTTQ cấp quận, huyện, thị xã đã hiệp thương cử 1.821 Ủy viên Ủy ban MTTQ, nhiệm kỳ 2024-2029. Trong đó, có 476 vị là người ngoài Đảng; 654 vị là nữ; 38 vị là người dân tộc; 120 vị là người tôn giáo. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 30 vị là Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp quận, huyện, thị. Trong đó, có 22 vị Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp quận, huyện tái cử; 29 vị là Thường vụ cấp ủy cùng cấp; 1 vị là Đảng ủy viên cùng cấp; 2 vị kiêm nhiệm chức danh khác.

Ông Nguyễn Sỹ Trường - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hà Nội cho biết, công tác chuẩn bị cho Đại hội quận, huyện, thị xã trên toàn thành phố được cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chính quyền tạo điều kiện. Do đó, 100% Đại hội cấp quận, huyện, thị xã được đảm bảo kinh phí để tổ chức Đại hội.

Đa số địa phương đã thực hiện đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin, quét mã QR tài liệu Đại hội. Các nội dung chương trình tại Đại hội được chuẩn bị chu đáo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội. Ngoài ra, Báo cáo tổng kết công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã nêu bật được kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ cấp quận, huyện, thị xã, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm cũng như xây dựng phương hướng, mục tiêu, Chương trình hành động cụ thể, thiết thực trong nhiệm kỳ 2024 - 2029. Không dừng lại ở đó, các tham luận được chuẩn bị chu đáo, nội dung phong phú, làm rõ những kết quả đạt được và đưa ra những ý kiến cần quan tâm, giải quyết. Bên cạnh đó, quy trình chuẩn bị nhân sự Ủy ban MTTQ cấp quận, huyện, nhiệm kỳ 2024 - 2029 được thực hiện đúng, đảm bảo theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam, sự chỉ đạo của cấp ủy, hướng dẫn của UBTƯ MTTQ Việt Nam. Quá trình chuẩn bị nhân sự bảo đảm dân chủ, khách quan; chú trọng Ủy viên là người ngoài đảng và cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân.

“Đại hội đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị - xã hội sâu rộng, sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, giúp nhân dân hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò nòng cốt chính trị quan trọng của MTTQ Việt Nam trong xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, thi đua phát triển kinh tế, phát huy dân chủ, giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững” - ông Nguyễn Sỹ Trường thông tin.

Nhìn lại công tác tổ chức Đại hội MTTQ quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội lần này cho thấy sự chủ động, sáng tạo của mỗi địa phương. Tính đến nay, toàn TP Hà Nội có gần 700 công trình, phần việc chào mừng sự kiện chính trị quan trọng này. Việc hoàn thành Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã đã tạo thuận lợi cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029, dự kiến diễn ra từ ngày 21-23/8 tới đây.

Tuệ Phương 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản