Thành phố Hồ Chí Minh: Ký kết chương trình phối hợp thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững

(Mặt trận) - Chiều ngày 6/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp Ngân hành Chính sách xã hội chi nhánh TPHCM tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa hai đơn vị thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững của TP. Đến dự có Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Phạm Minh Tuấn; Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TPHCM Trần Văn Tiên.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức giao ban công tác Mặt trận quý III

Thanh Hóa: Chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

TP.Hồ Chí Minh: Tổng kết và trao giải cuộc thi ‘Tiếp bước truyền thống, xây dựng tương lai’ lần 2

 

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Phạm Minh Tuấn cho biết, Chương trình phối hợp nhằm huy động các nguồn lực cho Quỹ “Vì người nghèo” và tăng cường nguồn lực cho Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TP thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội.

Đồng thời, tăng cường vai trò, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội đối với các hoạt động tín dụng chính sách xã hội và thực hiện các chủ trương, chính sách về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội.

Ông Phạm Minh Tuấn mong muốn phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TP ngày càng nhịp nhàng hơn trong việc phối hợp triển khai các Chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, tăng cường trao đổi thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình khó khăn được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ từ Ngân hàng chính sách xã hội.

Song song đó, tổ chức giám sát công tác giảm nghèo bền vững ở các địa phương, nhất là hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay từ các chương trình của Ngân hàng và địa phương.

Ngoài ra, từ các hoạt động an sinh xã hội của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp TP tiếp tục tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tạo thêm nguồn lực cho phía Ngân hành Chính sách xã hội TP để triển khai các chương trình tín dụng trong thời gian tới.

Tại buổi lễ, lãnh đạo hai đơn vị đã ký kết, với các nội dung như: Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Đồng thời, tuyên truyền về Phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” nhằm kêu gọi các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước tăng cường nguồn lực hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội.

Hai đơn vị sẽ phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội; Tuyên truyền sâu rộng các mô hình hiệu quả, cách làm hay trong công tác hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội và Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trên địa bàn TP. Ngoài ra, phối hợp triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội.

Đối với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tổ chức, triển khai và hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của TP và các tổ chức chính trị - xã hội giám sát các cơ quan, đơn vị có liên quan đến tín dụng chính sách xã hội, giám sát người được vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội và các hoạt động khác liên quan đến tín dụng chính sách xã hội.

Tổ chức phản biện xã hội đối với dự thảo các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật về tín dụng chính sách xã hội và hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TP theo yêu cầu hoặc khi cần thiết.

Ngoài ra, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, các chủ trương, chính sách liên quan đến đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới... Tiếp tục triển khai, huy động sự đóng góp của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp tăng cường nguồn lực cho Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TP thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội; phối hợp mở tài khoản Quỹ “Vì người nghèo” tại Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TP.

Đối với Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TP cung cấp thông tin, báo cáo các nội dung liên quan tới hoạt động tín dụng chính sách xã hội cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP để triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn TP.

Phối hợp tuyên truyền các hoạt động an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới của TP; vận động cán bộ, viên chức và người lao động Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TP hưởng ứng, ủng hộ người nghèo nhân dịp Tháng cao điểm “Vì người nghèo” hàng năm và hỗ trợ Nhân dân khi có thiên tai, dịch bệnh, sự cố nghiêm trọng xảy ra theo lời kêu gọi, vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.

Bên cạnh đó, triển khai xây dựng các chương trình tín dụng chính sách xã hội phù hợp các nội dung thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn TP theo thẩm quyền.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản