Tin mới

Thị xã Duyên Hải (Trà Vinh): Thực hiện tốt công tác Chung tay vì người nghèo

(Mặt trận) -Cuối năm 2022, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh còn 96 hộ nghèo, chiếm 0,7%; 333 hộ cận nghèo, chiếm 2,44% so với tổng số hộ chung. Đáng chú ý, tất cả các hộ chính sách, gia đình thuộc diện có công đều có mức sống cao hơn so với mức sống bình quân của người dân nơi cư trú. Đồng thời, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn đều thấp hơn so những tiêu chí của Bộ tiêu chí NTM và NTM nâng cao…

Sơn La gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến (trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ)

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

TP Hà Nội: Đại hội điểm MTTQ huyện Đan Phượng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029

 Đồng chí Cao Thị Hồng Gấm (người thứ hai từ trái sang), tham gia tặng quà cho hộ nghèo nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Đạt được kết quả trên, năm 2022, thị xã Duyên Hải tập trung huy động các nguồn lực để thực hiện chính sách đối với người có công và chính sách an sinh xã hội; kịp thời vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn và hộ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Qua rà soát, năm 2022 thị xã Duyên Hải có 16/96 hộ thuộc hộ nghèo khó khăn về nhà ở, được tỉnh hỗ trợ từ nguồn Quỹ An sinh xã hội tỉnh. Thị xã triển khai xây dựng hoàn thành, tổng kinh phí xây dựng 1,483 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ An sinh xã hội tỉnh hỗ trợ 670 triệu đồng, vốn đối ứng của đối tượng thụ hưởng 363 triệu đồng…

Theo đồng chí Cao Thị Hồng Gấm, Phó Chủ tịch UBND thị xã Duyên Hải, mặc dù khó khăn, nhưng với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chung tay vì người nghèo, năm 2022 thị xã đã giảm 56 hộ nghèo, đạt 186,36% và đối với hộ cận nghèo, giảm 93 hộ, đạt 109,67% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Nhờ đó, đến cuối năm 2022, thị xã Duyên Hải có 5.691 hộ có mức sống trung bình (hộ làm nghề nông, lâm, thủy sản 2.398 hộ; hộ phi nông nghiệp 3.293 hộ); có 6.922 hộ khá (hộ làm nghề nông, lâm, thủy sản 2.826 hộ; hộ phi nông nghiệp 4.096 hộ); có 619 hộ giàu (hộ làm nghề nông, lâm, thủy sản 272 hộ; hộ phi nông nghiệp 347 hộ).

Đạt được những kết quả đó, năm 2022, thị xã xây dựng 195 căn nhà tình nghĩa (91 căn xây mới và 102 căn sửa chữa; 02 căn từ nguồn vận động). Đồng thời, tập trung chăm lo gia đình chính sách, an sinh xã hội: vận động tổ chức Quỹ Thiện Tâm - Tập Đoàn Vingroup tặng quà cho 05 thương binh nặng, từ 81% trở lên, số tiền 75 triệu đồng; thăm và tặng quà 08 Mẹ Việt Nam anh hùng số tiền 40 triệu đồng; 25 gia đình chính sách và 13 đối tượng tù đày, số tiền 6,5 triệu đồng…

Thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở, năm 2022, thị xã có 24 hộ nghèo, hộ cận nghèo (có 11 hộ nghèo, 13 hộ cận nghèo) được xác định đủ điều kiện hỗ trợ cải thiện nhà ở, có nhu cầu vay vốn để cải thiện nhà ở; số vốn được phân bổ 450 triệu đồng theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND, ngày 19/3/2021 của HĐND tỉnh.

Ngoài ra, từ nguồn kinh phí của thị xã và nguồn kinh phí vận động từ các nhà hảo tâm… đã hỗ trợ xây dựng 36 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn, với tổng số tiền 892 triệu đồng. Thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ người cao tuổi thuộc hộ cận nghèo thật sự khó khăn về nhà ở trong thời gian qua được các cấp, các ngành trên địa bàn thị xã thực hiện hiệu quả, việc rà soát đối tượng thụ hưởng tiến hành công khai, minh bạch, đảm bảo đúng đối tượng cần hỗ trợ.

Ngoài những chính sách về nhà ở, năm 2022, với chủ trương “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, thị xã Duyên Hải hỗ trợ đột xuất cho 04 hộ có nhà sập hoàn toàn do thiên tai trên địa bàn xã Trường Long Hòa, 01 hộ nhà bị cháy hoàn toàn ở xã Dân Thành, số tiền 107 triệu đồng. Chi trả trợ cấp thường xuyên, trợ cấp bảo trợ xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội và gia đình chính sách số tiền trên 8,25 tỷ đồng.

Thông tin từ Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thị xã Duyên Hải giai đoạn 2021 - 2025; thị xã tập trung tranh thủ các nguồn vốn, nhằm triển khai đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Năm 2022, triển khai chính sách hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi, từ các chương trình cho vay, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Duyên Hải đã giải ngân 1.779 lượt hộ, số tiền 49,137 tỷ đồng. Trong đó, cho vay ưu đãi hộ nghèo 09 hộ, 325 triệu đồng; 23 hộ cận nghèo, số tiền 850 triệu đồng; 254 hộ mới thoát nghèo, 8,396 tỷ đồng; cho vay học sinh, sinh viên 121 hộ, số tiền 5,412 tỷ đồng; 789 hộ vay phục vụ nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, số tiền 12,285 tỷ đồng; 542 hộ vay giải quyết việc làm, 19,772 tỷ đồng; 09 trường hợp vay xuất khẩu lao động, 597 triệu đồng; cho vay hộ nghèo, cận nghèo về nhà ở 31 hộ, 1,470 tỷ đồng.

Đồng chí Cao Thị Hồng Gấm cho biết thêm: năm 2023, UBND thị xã tiếp tục tham mưu cho Thường trực Thị ủy, HĐND thị xã thực hiện các chính sách an sinh xã hội đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ người cao tuổi đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Thị xã Duyên Hải hiện còn 96 hộ nghèo, 333 hộ cận nghèo, trong số này, vẫn còn hộ đang khó khăn về nhà ở, rất cần sự quan tâm, hỗ trợ từ các cấp chính quyền…

Theo Báo Trà Vinh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản