Thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh): Phát động ủng hộ kinh phí xóa 55 nhà ở tạm, nhà ở dột nát năm 2023

(Mặt trận) -Ngày 09/6, TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh phát động ủng hộ kinh phí xóa 55 nhà ở tạm, nhà ở dột nát trên địa bàn thị xã năm 2023. Tới dự phát động có các đồng chí: Hồ Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND TX; Đỗ Khánh Tùng, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; Phạm Lê Hưng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; Trần Đức Thắng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX; lãnh đạo Hội bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi tỉnh;  Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ thị xã; đại diện lãnh đạo các ban ngành, cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài thị xã.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức giao ban công tác Mặt trận quý III

Thanh Hóa: Chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

TP.Hồ Chí Minh: Tổng kết và trao giải cuộc thi ‘Tiếp bước truyền thống, xây dựng tương lai’ lần 2

 Các cá nhân, cơ quan, đơn vị ủng hộ xóa nhà tạm, nhà ở dột nát trên địa bàn thị xã năm 2023

Cùng với đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, xác định chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thị xã đã luôn quan tâm chăm lo cho đời sống Nhân dân. Trong giai đoạn 2021 -2025, căn cứ theo Nghị định 07/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều mới, thị xã còn 179 hộ nghèo. Tuy nhiên, với sự quyết tâm của đảng bộ, chính quyền, cả hệ thống chính trị thị xã, đặc biệt là sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài địa bàn, sự sẻ chia của người dân đến hết năm 2022 thị xã đã giảm toàn bộ hộ nghèo, hoàn thành kế hoạch giảm nghèo của cả giai đoạn trước 3 năm; chỉ còn 754 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,7 %.  

Bước sang năm 2023, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 28/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 cùng các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023) và thực hiện chủ đề công tác năm “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống Nhân dân”. Thị xã đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó chú trọng rà soát, huy động các nguồn lực xã hội hóa để tiếp tục thực hiện chương trình xóa nhà ở tạm, nhà dột nát cho 55 hộ gia đình trên địa bàn thị xã. Trong đó, có 44 nhà xây mới, 11 nhà sửa chữa. Đây là các gia đình thuộc diện hộ cận nghèo, hộ người khuyết tật, hộ neo đơn, người cao tuổi. Với mức kinh phí hỗ trợ xây mới: 80 triệu đồng/nhà; Hỗ trợ cải tạo, sửa chữa: 40 triệu đồng/nhà. Tổng kinh phí hỗ trợ gần  4 tỷ đồng. Thị xã đã phân công các xã, phường tự huy động kinh phí xã hội hóa xây mới 17 nhà và sửa chữa 11 nhà. Thị xã huy động kinh phí từ nguồn lực xã hội hóa và các nguồn huy động khác xây mới 27 nhà.

Từ đầu năm 2023 đến nay, thị xã đã huy động, tiếp nhận ủng hộ, đóng góp của các tổ chức, các nhân hỗ trợ kinh phí xây nhà với số tiền trên 1,2 tỷ đồng.  Đến thời điểm hiện tại đã có 7 ngôi nhà thuộc đối tượng nhà ở tạm, nhà ở dột nát tại 4 địa phương Liên Hòa, Liên Vị, Tân An, Yên Giang được khởi công xây dựng.

Tại lễ phát động, thị xã Quảng Yên đã tiếp nhận kinh phí ủng hộ xóa nhà ở tạm, nhà ở dột nát trên địa bàn với số tiền trên 3 tỷ đồng.

 TX Quảng Yên tiếp nhận kinh phí ủng hộ và ghi nhận tấm lòng vàng của các tập thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm xóa nhà ở tạm, nhà ở dột nát trên địa bàn

          Nhân dịp này UBND thị xã Quảng Yên cũng đã trao ghi nhận tấm lòng vàng cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã tích cực đóng góp, ủng hộ chương trình xóa nhà ở tạm, nhà ở dột nát cho các hộ gia đình khó khăn về tiêu chí nhà ở trên địa bàn.

Ánh Tuyết - Hồng Quảng

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản