Thiệu Hóa: Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể

(Mặt trận) -Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa (khóa XVIII) về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020”, MTTQ các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện Thiệu Hóa luôn đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng sát cơ sở, lấy cơ sở làm trung tâm, là nơi triển khai các hoạt động, phong trào thi đua. Qua đó góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy vai trò tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân tham gia vào hoạt động, phong trào thi đua yêu nước.

Thanh Hóa trao kinh phí hỗ trợ Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt

Quảng Nam: Hội nghị giao ban công tác mặt trận quý III năm 2022

Thành phố Hà Nội: Phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội

 Thực hiện phong trào xây dựng NTM, Nhân dân thôn Ngọc Tỉnh, xã Thiệu Phú góp sức xây dựng tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp.

Đồng chí Lê Văn Toàn, Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Ngọc Tỉnh, xã Thiệu Phú cho biết: Được cấp ủy, chính quyền lựa chọn để xây dựng thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu đầu tiên của xã, trong quá trình triển khai thôn gặp không ít khó khăn. Do vậy, MTTQ và các đoàn thể đã vận dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ ý nghĩa, mục tiêu của Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Qua đó, khơi dậy tinh thần tự giác, tự nguyện của Nhân dân hiến đất, góp công, góp của xây dựng đường giao thông nông thôn. Với sự vào cuộc tích cực từ cấp ủy, các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động; sự tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, 100% bà con đã đồng lòng đóng góp tiền của, công sức làm cho bộ mặt làng, xã ngày càng xanh - sạch - đẹp. Từ năm 2020 đến nay, Nhân dân thôn Ngọc Tỉnh đã hiến 600m2 đất, nâng cấp mở rộng 1,3 km đường giao thông nông thôn; xây dựng 10 vườn mẫu, xây dựng khuôn viên với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Toàn xã có 6 trang trại, gia trại cho thu nhập 100 triệu đồng/năm trở lên. Thu nhập bình quân của thôn 70 triệu đồng/người/năm, chỉ còn 1 hộ nghèo. Đến nay, thôn Ngọc Tỉnh cơ bản đạt 14/14 tiêu chí NTM kiểu mẫu, thôn đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị huyện thẩm định công nhận thôn NTM kiểu mẫu.

Những năm qua, xã Thiệu Phú thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trong đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò trong việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương và địa phương phát động. Từ một xã thuần nông, do chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội kết hợp với các phong trào thi đua khác, trong 10 tháng năm 2021, xã Thiệu Phú đã huy động được 4,2 tỷ đồng xây dựng NTM nâng cao, trong đó Nhân dân đóng góp 2,5 tỷ đồng. Tốc độ phát triển kinh tế của xã đạt 15%; thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu đồng/năm, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện.

Đồng chí Nguyễn Xuân Lai, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thiệu Hóa cho biết: Những năm qua, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đổi mới phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở theo hướng thiết thực, hiệu quả, chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức, thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên. Thường xuyên phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào trong đoàn viên, hội viên, Nhân dân; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hằng năm tổ chức đăng ký và xây dựng kế hoạch thực hiện các mô hình, điển hình tiên tiến; thực hiện có hiệu quả công tác vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia xây dựng NTM với nhiều kết quả thiết thực. Cụ thể, MTTQ triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”; đã hỗ trợ gần 1.000 hộ nghèo, hộ khó khăn xây dựng nhà ở với số tiền trên 10 tỷ đồng, tặng hơn 10.000 suất quà cho Nhân dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hội LHPN đã thành lập và duy trì 862 ngõ phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường; tuyên truyền 2.757 hộ xây dựng 3 công trình vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn. Hội cựu chiến binh vận động Nhân dân hiến đất, góp tiền, ngày công chỉnh trang cảnh quan đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng 135 “Đoạn đường cựu chiến binh tự quản”; xây dựng mô hình chỉnh trang nhà văn hóa, tủ sách pháp luật do cựu chiến binh làm chủ ở 153/153 thôn, làng văn hóa. Đoàn thanh niên đảm nhận trên 500 công trình, phần việc thanh niên, duy trì hoạt động thường xuyên 28 mô hình “Thanh niên xung kích bảo vệ môi trường” ở các xã, thị trấn; xây dựng, làm mới 2.121m đường tranh bích họa, 128km tường rào trong khu dân cư, hoàn thành thí điểm mô hình “Cột điện nở hoa” tại thị trấn Thiệu Hóa...

Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện Thiệu Hóa đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các chương trình giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa và chương trình xây dựng NTM mang lại hiệu quả thiết thực. Đến nay, huyện Thiệu Hóa có 24/24 xã đạt chuẩn NTM, hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 50 triệu đồng/năm, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao.

Thu Hằng

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản